Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Themadag Veranderingen Langdurige Zorg

RSZK Floriaan, Wielewaal 10, 5531 LJ, Bladel T: (0497) 33 17 00, Bladel
270 Algemeen

Details evenement

08 oktober 2014
RSZK Floriaan, Wielewaal 10, 5531 LJ, Bladel T: (0497) 33 17 00, Bladel
NCZ
info@ncz.nl
0651222505
leden € 40 - niet-leden € 60,-

Themadag Veranderingen (Langdurige) Zorg 8 oktober bij RSZK Bladel

Het Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) organiseert in samenwerking met Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en Gemeente Bladel een themadag over alle veranderingen in de langdurige (ouderen) Zorg op 8 oktober a.s. van 10.00 – 16.00 uur bij RSZK te Bladel. De bijeenkomst is bedoeld voor cliëntenraden, WMO-raden, Ouderenbonden/raden, huurdersverenigingen/bewonerscommissies van woonzorg- of seniorencomplexen, managers, beleidsmakers en/of adviseurs in wonen en/of zorg.  

De veranderingen in de langdurige zorg zijn veelomvattend en worden in snel tempo doorgevoerd. Ria van Haren (Isfet Advies) zal een zeer uitgebreide presentatie houden over het scheiden van wonen en zorg, over intramurale en extramurale zorg, over de stap van AWBZ naar Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) en over de Wmo 2015.  Wethouder te Bladel Joan Veldhuizen (Wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden) zal vertellen over de implementatie van de nieuwe Wmo (m.i.v. 1-1-15) in de gemeente Bladel. Wat betekent deze wijziging? Hoe gaat de gemeente Bladel hier mee om? Wat zijn voorliggende voorzieningen in Bladel en welke daarvan worden gestimuleerd? Vervolgens zal Manager Welzijn & Dienstverlening bij RSZK, Rob Slegers vertellen over de veranderingen binnen RSZK die zich breed wil blijven profileren in de markt, niet meer alleen als zorgaanbieder, maar ook als leverancier van een totaalpakket voor de klant. RSZK is ervan overtuigd dat zij in de nieuwe markt een belangrijke speler kunnen blijven door kennis, ervaring en de dienstverlenende opstelling van de medewerkers van RSZK slim en efficiënt met elkaar te verbinden. Door veelzijdigheid en door samenwerking met andere zorgaanbieders, gemeenten en welzijnsorganisaties kan RSZK tal van interessante arrangementen ontwikkelen waarmee zij zich kan  onderscheiden van de andere aanbieders op de markt. Hugo van den Beld (onafhankelijk adviseur en projectmanager) zal een korte presentatie houden over zijn nieuwe project Alleszelf.nl. Een website die alle mogelijkheden op een rijtje biedt voor ouderen, mantelzorgers en professionele hulpverleners om maximaal zelfstandig te blijven wonen.

Het programma is als volgt:                                        

9.30 uur: Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur: Welkomstwoord door Marika Biacsics, dagvoorzitter, netwerkregisseur bij NCZ (www.ncz.nl)

10.15 uur: Interactieve presentatie door Mevr. Drs. Ria van Haren over de veranderingen in de (langdurige) zorg; de ontwikkelingen omtrent scheiden van wonen en zorg; wat betekenen deze financieel en organisatorisch, hoe zijn ZZP’s opgebouwd, hoe verloopt de indicatiestelling straks, wat valt onder de Zorgverzekeringswet, de LIZ en wat valt straks nog onder de WMO? Wat zijn de gevolgen van dit alles? (www.isfetadvies.nl)

11.15 uur: Korte pauze

12.15 uur: Lunch (belegde broodjes, koffie, thee, melk, karnemelk)

Middagprogramma:

13.30 uur: Hugo van den Beld, onafhankelijk adviseur en projectmanager; presentatie van www.alleszelf.nl (www.hugovandenbeld.nl)

14.00 uur: Wethouder Gemeente Bladel mevr. Joan Veldhuizen (voormalig zorgmanager RSZK) Portefeuille: Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur, Dorpsraden over de implementatie van de Wmo 2015 in de gemeente Bladel en over voorliggende voorzieningen en burgerinitiatieven.

14.45 uur: Manager Zorg & Welzijn RSZK Bladel, Dhr. Rob Slegers over samenwerking, kansen en mogelijkheden voor RSZK in een nieuw zorglandschap.

15.45 uur: afsluiting met een hapje en een drankje