Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

"We nemen de ruimte"

Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
365 Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

09 oktober 2014
09:30 uur
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
Zorg Innovatie Forum
info@zifnoord.nl
050-8003245
€125,--

Rijksuniversiteit Groningen/Sustainable Society en ZIF/HANNN organiseren:

“We nemen de ruimte. Nieuwe initiatieven in het veranderende zorglandschap en veranderingen in het landschap voor vernieuwende zorg”

In de transitie naar een participatiesamenleving ligt de nadruk op meer eigen verantwoordelijkheid van de burger en toename van ‘goed burgerschap’. Eerst zelf oplossen, met het sociale netwerk en andere (informele) verbanden waaronder vrijwilligersorganisaties. Zoveel mogelijk op eigen kracht en alleen waar echt nodig, met lichte en gerichte ondersteuning van een professional. Pas als deze vormen geen soelaas bieden, kan een beroep worden gedaan op zwaardere ondersteuning. De veronderstelling is dat professionele zorg en ondersteuning op die manier effectiever en efficiënter ingezet zal worden. Steeds meer mensen zullen thuis blijven wonen.
Centraal in het Seminar staat de vraag: Op welke wijze kunnen we ruimte geven voor eigen kracht en (particuliere) initiatieven? Tijdens dit seminar belichten een aantal aansprekende inleiders verschillende aspecten van dit vraagstuk. Soms in letterlijke zin: de fysieke ruimte. Maar ook in overdrachtelijke zin: de creatieve ontwikkelruimte.

Meer informatie:
Programma en inschrijven