Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Congres Zorg ICT- De rol van de patiënt in het EPD

Utrecht, Hotel Mitland
506 Algemeen

Details evenement

28 november 2014
09:00 uur
Utrecht, Hotel Mitland
Julius Academy, UMC Utrecht
0887569256
220,00

Waarom dit congres?

De patiënt krijgt een steeds centralere rol in de zorg. Afstemming van zorg en communicatie met patiënten wordt steeds belangrijker voor het leveren van goede en efficiënte zorg in ziekenhuizen. Het EPD heeft daarbij een belangrijke rol. Voor het vinden van betrouwbare informatie over de verschillende behandelopties, een overzicht van de behandeling, voor het maken van afspraken en voor het communiceren met hulpverleners. Belangrijk doel van het EPD is het zoveel mogelijk betrekken van patiënten bij de zorg. Het EPD heeft verschillende functies die van belang zijn voor goede zorg, er zijn verschillende systemen om patiënten optimaal te laten werken met het EPD. Niet altijd is duidelijk hoe je de centrale rol van de patiënt in het EPD stimuleert en hoe je de privacy van de patiënt waarborgt. Dit is zeker van belang omdat niet iedereen even handig is in het werken met digitale ondersteuning als een EPD.

Daar gaat dit congres over: ‘De rol van de patiënt in het EPD’. Zo zijn er mooie voorbeelden van systemen die binnen verschillende ziekenhuizen worden gebruikt om patiënten optimaal te laten werken met het EPD. Tijdens dit congres worden ervaringen gepresenteerd met deze systemen en worden nieuwe uitdagingen besproken. Het EPD heeft verschillende functies die van belang zijn voor het waarborgen van transparantie en kwaliteit van de zorg en voor patiëntveiligheid. Vanuit het perspectief van het ziekenhuis en van de patiënt worden hierover presentaties verzorgd. Belangrijke thema’s hierbij zijn onder meer: het belang van een goede overdracht, en een goede registratie van de kwaliteit van de zorg en van de organisatie.

Uitgebreid wordt ingegaan op de vraag hoe de centrale rol van de patiënt kan worden gestimuleerd met gebruik van het EPD. Zowel op het niveau van regionale netwerken als op patiëntniveau binnen de somatische zorg, maar ook binnen de GGZ. Het waarborgen van privacy voor de patiënt is een belangrijke voorwaarde voor het werken met het EPD. Als privacy niet is gewaarborgd zullen patiënten minder snel geneigd zijn gebruik te maken van het EPD.

Op vrijdag 28 november 2014 organiseert het UMC Utrecht Julius centrum het derde congres over Zorg ICT met de titel ‘De rol van de patiënt in het EPD’. Niet alleen ervaringen van het UMC Utrecht komen aan bod maar ook die van collega-instellingen, de GGZ en de verzekeringsbranche. Het is een plenair congres zonder parallelsessies, u hoeft dus niets te missen.

Voor wie

Leidinggevenden van invoeringstrajecten van Zorg ICT bij Nederlandse ziekenhuizen en andere grotere instellingen in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.
Leiders van kleinere ICT projecten in ziekenhuizen, transmurale ICT projecten en op ICT gebaseerde zorginnovaties.
Leidinggevenden bij patiënten-/cliënten- en familie-organisaties.
Ervaren professionals, managers en beleidsmakers van algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra, universitair medische centra, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en andere grotere zorgorganisaties.
Beleidsmedewerkers en managers van ministeries, zorgverzekeraars, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit, DBC-onderhoud en andere (semi-) overheidsinstanties.
Beleidsmedewerkers van koepelorganisaties zoals de KNMG, ZN, LHV, Actiz en andere verenigingen.
Onderzoekers, adviseurs en docenten op het terrein van Zorg ICT.
Softwarebedrijven die te maken hebben met ziekenhuizen en de invoering van Zorg ICT.


Leerdoelen

§  Kennisnemen van goede en slechte voorbeelden van systemen om patiënten optimaal te laten werken met het EPD.

§  Kennisnemen van en leren omgaan met verschillende functies van het EPD.

§  Kennisnemen van voorbeelden hoe de centrale rol van de patiënt in de zorg kan worden gestimuleerd.

§  Vergroten van kennis over het waarborgen van privacy binnen het EPD.

§  Gezamenlijk evalueren van de wenselijkheid van afstemmen van het EPD met Zorg ICT en het vormen van een opinie daarover.

§  Vergroten van kennis over theorieën over invoering en gebruik van het EPD.

§  Vergroten van het handelingsrepertoire als leidinggevende of professional bij het aansturen van een EPD.

§  Leggen van contacten en het uitwisselen van ervaringen met collega-leidinggevenden van andere ziekenhuizen en zorgorganisaties.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN.

Informatiemarkt

Gedurende de dag is er gelegenheid uw organisatie te presenteren op onze informatiemarkt (standruimte, foldermateriaal in congresmap, etc.). Bent u geïnteresseerd en benieuwd naar de kosten, neem dan contact op met coördinator nascholing Petra Schimmel: p.j.schimmel@umcutrecht.nl

 

Praktische informatie

Plaats:                      Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht                             

Prijs:                         € 225,- (€ 220,- bij automatische afschrijving)

Aanmelding:             U schrijft in door het inschrijfformulier volledig ingevuld te retourneren. Via www.juliusacademy.nl kan ook online ingeschreven worden. Ongeveer een week voor het congres ontvangt u een uitgebreide informatiebrief, inclusief routebeschrijving.

Annulering:              Bij schriftelijkeannulering vóór 7 november 2014 berekenen wij € 25,- aan administratiekosten. Bij annulering na deze datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u verhinderd bent, dan is een collega - in het bezit van uw bevestiging - van harte welkom.

Informatie:              Petra Schimmel, coördinator nascholing Julius Academy
tel: 088-7569257, e-mail: p.j.schimmel@umcutrecht.nl

Organisatie:             Julius Academy, UMC Utrecht Julius centrum www.juliusacademy.nl