Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Risicogericht auditen

Oudlaan 4, Utrecht
313 Algemeen

Details evenement

13 november 2014
13:15 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
225

Wilt u graag meer inzicht in uw risico’s en in hoeverre deze risico’s in een proces beheerst worden? Dan is risicogericht auditen een goede aanvulling op het procesgericht auditen.

In een procesgerichte audit krijgt u inzicht in het verloop van het gehele proces en waar de risico’s zitten. Met risicogericht auditen gaan we een stap verder en worden naast de procesrisico’s ook de beheersmaatregelen onder de loep genomen. U monitort tegelijkertijd de opvolging van risico-inventarisaties. Tijdens deze training leert u hoe u doorvraagt op risico’s, beheersmaatregelen en op de opvolging van deze maatregelen.
 
De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats. Daarnaast kunt u eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

Aan bod komt:
- Doel en toegevoegde waarde van risicogericht auditen.
- Overeenkomsten en verschillen tussen procesgericht auditen en risicogericht auditen.
- Introductie risicomanagement.
- Overzicht van verschillende kwaliteitsinstrumenten ten behoeve van risico-inventarisatie.
- Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een audit op risico-inventarisaties.

Na afloop van de training
Na de training bent u in staat om succesvol een risicogerichte audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren.