Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Themadag Veranderingen in de langdurige (ouderen) zorg

SZR , Tiel
239 Algemeen

Details evenement

06 november 2014
09:30 uur
SZR , Tiel
NCZ, Mozaiek, SZR
info@ncz.nl
0651222505
€ 30,00 p.p. incl. lunch!

Themadag Veranderingen (Langdurige) Zorg 6 november bij SZR Tiel.

Het Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) organiseert samen met Zorgcentra Rivierenland (SZR) en Mozaïek Welzijnsdiensten, welzijnsorganisatie voor het Rivierengebied, een themadag over alle veranderingen in de langdurige (ouderen) Zorg op 6 november a.s. van 10.00 – 16.00 uur bij SZR te Tiel. De bijeenkomst is bedoeld voor cliëntenraden, WMO-raden, Ouderenbonden/raden, huurdersverenigingen/bewonerscommissies van woonzorg- of seniorencomplexen, managers, beleidsmakers en/of adviseurs in wonen en/of zorg.
De veranderingen in de langdurige zorg zijn veelomvattend en worden in snel tempo doorgevoerd. De heer Van Es, Directeur-Bestuurder van SZR, (tevens arts) zal vertellen over de ontwikkelingen bij SZR en de implementatie van alle veranderingen. En over hoe de cliëntenraad en cliënten hierbij betrokken zijn. De heer Van der Kroon, Voorzitter Cliëntenraad van SZR, zal vertellen over hoe de cliëntenraad betrokken is bij alle veranderingen en hoe en over welke zaken zij advies hebben moeten geven.
Wethouder Henk Driessen te Tiel (o.a. in portefeuille: WMO, ouderenbeleid, gezondheidszorg) zal vertellen over de implementatie van de nieuwe Wmo (m.i.v. 1-1-15) in de gemeente Tiel. Wat betekent deze wijziging? Hoe gaat de gemeente Tiel hier mee om? Wat zijn voorliggende voorzieningen in Tiel en welke daarvan worden gestimuleerd?
’s Middags zal Ria van Haren (Isfet Advies) een zeer uitgebreide presentatie houden over het scheiden van wonen en zorg, over intramurale en extramurale zorg, over de stap van AWBZ naar Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) en over de Wmo 2015. Hugo van den Beld (onafhankelijk adviseur en projectmanager) zal een korte presentatie over zijn nieuwe project Alleszelf.nl geven. Alleszelf.nl is een website die alle mogelijkheden op een rijtje biedt voor ouderen, mantelzorgers en professionele hulpverleners om maximaal zelfstandig te blijven wonen.

Het programma is als volgt:

9.30 uur: Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur: Welkomstwoord door Marika Biacsics, dagvoorzitter, netwerkregisseur bij NCZ (www.ncz.nl)

10.15 uur: De heer Van Es, Directeur-Bestuurder van SZR over de ontwikkelingen bij SZR, de implementatie hiervan en de wijze van betrekken van cliënten medezeggenschap en participatie. (www.szr.nl)

10.45 uur: De heer Van der Kroon, Voorzitter Cliëntenraad van SZR, zal vertellen over hoe de cliëntenraad betrokken is bij alle veranderingen en hoe en over welke zaken zij advies hebben moeten geven.

11.00 uur: Wethouder Henk Driessen te Tiel (o.a. in portefeuille: WMO, ouderenbeleid, gezondheidszorg) over de implementatie van de nieuwe Wmo (m.i.v. 1-1-15) in de gemeente Tiel. Wat betekent deze wijziging? Hoe gaat de gemeente Tiel hier mee om? Wat zijn voorliggende voorzieningen in Tiel en welke daarvan worden gestimuleerd? (www.tiel.nl)

12.00 uur: Lunch (belegde broodjes, koffie, thee, melk, karnemelk)

Middagprogramma:

13.15 uur: Hugo van den Beld, onafhankelijk adviseur en projectmanager; presentatie van www.alleszelf.nl (www.hugovandenbeld.nl)

13.45 uur: Interactieve presentatie door Mevr. Drs. Ria van Haren over de veranderingen in de (langdurige) zorg; de ontwikkelingen omtrent scheiden van wonen en zorg; wat betekenen deze financieel en organisatorisch, hoe zijn ZZP’s opgebouwd, hoe verloopt de indicatiestelling straks, wat valt onder de Zorgverzekeringswet, de LIZ en wat valt straks nog onder de WMO? Wat zijn de gevolgen van dit alles? (www.isfetadvies.nl)

14.45 uur: korte sanitaire pauze.

15.45 uur: afsluiting met een hapje en een drankje.

Locatie: Zorgcentra Rivierenland, Burgemeester Meslaan 49, 4003 CA Tiel. (www.szr.nl)

Kosten: € 30,00 inclusief lunch.

Aanmelden: mail naar info@ncz.nl met daarin vermeld het aantal personen/de betreffende instelling/organisatie/het factuuradres of meld je/jullie aan via de website: www.ncz.nl/evenementen

Voor meer informatie over deze dag kunt u bellen met Marika Biacsics: 0651222505