Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Themagericht auditen

Oudlaan 4, Utrecht
178 Algemeen

Details evenement

13 november 2014
09:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
225

Herkent u ook dat na een tijdje procesgericht auditen u de behoefte heeft aan een breder perspectief? Dan is themagericht auditen een logische vervolgstap! Themagericht auditen maakt het mogelijk om over procesmuren heen te kijken. Hierdoor krijgt u verbeterpunten in meerdere processen binnen een (strategisch) thema zoals communicatie, veiligheid en bejegening. In deze methodiek staat het vragen naar de Plan-Do-Check-Act–cyclus en risico’s centraal. Deze methodiek hanteert dezelfde aanpak als externe auditoren tijdens certificeringsaudits.

De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats. Daarnaast kunt u eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

Aan bod komt:
- Het doel en de toegevoegde waarde van themagericht auditen.
- De principes van themagericht auditen.
- De overeenkomsten en verschillen met procesgericht auditen en hoe deze twee methodieken elkaar aanvullen.
- Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een themagerichte audit: Oefenen met themagericht auditen.

Na afloop van de training
Na de training bent u in staat om succesvol een themagerichte audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Hierdoor kan uw organisatie zich specifieker richten op het continue verbeteren van thema’s die binnen uw organisatie prioriteit hebben, naast de audits op de gangbare processen.