Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Verwijsadministratie in ziekenhuizen

Oudlaan 4, Utrecht
456 Algemeen

Details evenement

24 november 2014
13:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
295

Met de invoering van DOT is een tijdige, juiste en volledige registratie en documentatie van verwijzingen essentieel onderdeel van de administratie in ziekenhuizen. Het niet op orde hebben van de verwijsregistratie en –documentatie is een groot risico voor de facturatie van geleverde zorg. Welke soorten verwijzingen zijn er? Wat zijn de risico’s van onjuiste verwijsregistratie voor uw organisatie? Waar letten zorgverzekeraars op?

Hoe zorgt u voor een juiste verwijsadministratie?

Onder verwijsadministratie verstaan we: de registratie en documentatie van verwijzingen van patiënten. Het belang hiervan wordt extra benadrukt door de steeds intensievere controles van zorgverzekeraars op de verwijzingen. Ook in het zelfonderzoek, dat door het ministerie van VWS is voorgesteld, heeft de registratie van verwijsgegevens een grote rol. Het op orde hebben van de verwijsadministratie is daarom belangrijker dan ooit.

Q-Academy organiseert de nieuwe cursus ‘Verwijsadministratie in ziekenhuizen’. Deze cursus is bedoeld voor ziekenhuismedewerkers die een (sturende) rol hebben in het registratie- en controleproces van de verwijzingen.

De cursus is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om uw taken rond de verwijsadministratie goed uit te kunnen voeren! U krijgt een compleet en helder overzicht van alle facetten van de verwijsregistratie en verwijsdocumentatie. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen.

Na afloop van de training:
- Heeft u inzicht in de ontwikkelingen van de verwijsadministratie (registratie en documentatie).
- Bent u op de hoogte van de nieuwste registratieregels.
- Heeft u inzicht in het proces van de verwijsadministratie, inclusief alle betrokkenen.
- Heeft u inzicht in de risico’s van een onjuiste verwijsregistratie.
- Heeft u kennis van de beheersmaatregelen.