Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

AO/IC-audits

Oudlaan 4, Utrecht
311 Algemeen

Details evenement

02 december 2014
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
525

Correct registreren en declareren is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Dit heeft tot gevolg dat de AO/IC een steeds belangrijkere rol krijgt! Zowel de processen, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s), als de interne controle moeten goed ingericht zijn. Voor de interne controle is alleen een steekproef niet (meer) genoeg. Procescontroles worden steeds belangrijker. Immers, als het proces goed loopt, is de uitkomst waarschijnlijk ook juist.

In de kwaliteitszorg kennen we sinds jaar en dag al interne audits. Als onafhankelijke partij beoordeel je of de processen op het gebied van kwaliteit & veiligheid goed verlopen en worden uitgevoerd zoals afgesproken. Op basis van deze interne audits kan de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) doorlopen worden.  Q-Consult is van mening dat het beoordelen van processen door middel van interne audits ook binnen de IC een rol kan spelen. Namelijk als onafhankelijke partij kan een IC-er bij uitstek beoordelen of het proces loopt volgens afspraak en waar knelpunten met betrekking tot de registratie zitten.

Q-Academy organiseert op 2 december de training ‘AO/IC-audits’. U leert hoe u een dergelijke audit opbouwt en hoe u de audit in kan zetten om processen kritisch te beoordelen. U krijgt diverse tips om knelpunten aan te pakken.

Programma

AO/IC en interne audits:
- Laatste ontwikkelingen m.b.t. AO/IC
- Doel en resultaat van procesgerichte audits i.r.t. AO/IC (kritische beoordeling van processen)Opbouw van een interne audit
- Rol van de interne auditorSpecifieke aandachtspunten en tips

Auditvaardigheden:
-
Hoe krijgt u inzicht in het verloop van het proces in de praktijk?
- Hoe vraagt u door naar de sterke en verbeterpunten in een proces?
- Hoe herkent u risico’s in een proces en vraagt u daarop door?
- Hoe en aan wie rapporteert u kort en bondig over de feitelijke bevindingen?

Na afloop van deze training:
- Weet u wat procesgericht auditen is.
- Weet u hoe dit in relatie tot de AO/IC ingezet kan worden.
- Kent u de specifieke aandachtspunten voor auditen met betrekking tot registratie en facturatie.
- Kunt u specifieke auditvaardigheden toepassen in relatie tot deze audits.

Context trainingsprogramma:
-
NZa-richtlijnen en circulaires.
- DBC-Onderhoud spelregels en toelichtingen.
- Afspraken met zorgverzekeraars.
- AO/IC kaderregeling en/of convenant.