Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Dag van de Zorgbekostiging

Jaarbeurs, Utrecht
456 Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

11 februari 2014
09:00 uur
Jaarbeurs, Utrecht
Zorgvisie
v.a. 449

Zowel in de curatieve zorg als in de VV&T sector  is de zorgbekostiging op dit moment onderwerp van discussie. De veranderde rol van zorgverzekeraars en regelgeving omtrent bekostigingssystematiek waarover onduidelijkheid heerst, zijn daar belangrijke thema’s in. 

Cure
Door de verschillende bekostigingssytemen hebben veel zorgbestuurders niet meer helder hoe de financiële stromen in hun instelling eruit zien. Functionele bekostiging, dbc, dot, a-segment, risicobeheersing, macro honorariumbudget, compensatieregelingen worden naast elkaar gebruikt. Dit werkt premie verhogend en inzicht verlagend.

Tijdens de Dag van de Zorgbekostiging hoort u hoe u het beste met deze moeilijke situatie kunt omgaan en hoe u aan de juiste stuurinformatie komt om uw doelstellingen te behalen. Tevens gaan we in op de rol van de zorgverzekeraar bij de contractonderhandelingen.  

 

Care
De veranderingen in de AWBZ hebben grote negatieve gevolgen voor veel AWBZ-zorginstellingen. Door de bezuinigingen op de AWBZ kunnen er ontslagen vallen in de thuiszorg en verpleeghuizen en kunnen veel gebouwen die nog goed te gebruiken zijn leeg komen te staan. Hoe kunt u deze problemen voorkomen?

Tijdens de Dag van de Zorgbekostiging hoort u welke voorzorgsmaatregelen u nu al kunt nemen. Tevens is er ruime aandacht voor het zorginkoopproces en de afstemming van de vraag op het aanbod.

 

Ga in gesprek met vakgenoten vanuit de cure en de care en deel ervaringen, netwerk en verrijk uw kennis. 

Reacties van deelnemers 2013:
“Het was een dag van algemene presentaties, goede sprekers en prikkelende informatie.”

De inleiding door Meijering was to THE point en inhoudelijk prima; boven de stof, goede inleider.  Ab Klink was perfect, inhoud en voordracht op hoog abstractie niveau, hetgeen ik van deze dag verwachtte.  De workshop door Jan Telgen was uitstekend goede inhoud, veel voorbeelden, interactief, bijdragende sheets.”