Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

PA-academie | Drieluik 'De Wmo in veranderend perspectief'

Benoordenhoutseweg 88, 2596 BD , Den Haag
175 Algemeen

Details evenement

11 februari 2014
12:00 uur
Benoordenhoutseweg 88, 2596 BD , Den Haag
PA-academie
info@pa-academie.nl
070-3242765
290 ex btw (voor deelname aan drie bijeenkomsten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat aan de vooravond van grote veranderingen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, ondersteuning en begeleiding van hun burgers. Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor verpleging en verzorging. De transitie brengt niet alleen veel vragen en bedreigingen, maar ook uitdagingen en kansen met zich mee voor maatschappelijke organisaties. Om hier tijdig op in te spelen organiseert de PA-academie in februari drie themabijeenkomsten rond de hervormingen en transitie van de Wmo.

 Tijdens de themabijeenkomsten focussen we op drie thema’s:

1. WMO en beleidsvorming op lokaal niveau
2. Borging kwaliteit zorg in de Wmo
3. De bekostigingssystematiek van de Wmo en de rol van zorgverzekeraars versus gemeenten

Thema 1: Wmo en beleidsvorming op lokaal niveau
Per 1 januari 2015 moet de decentralisatie van zorg en welzijnstaken naar de gemeenten geregeld zijn. Deze decentralisatie wordt vormgegeven in de nieuwe Wmo. Meer taken voor gemeenten met minder budget. Zelfredzaamheid en participatie staan centraal. Maar hoe bereiden gemeenten zich voor op deze transitie en hoe komen zij aan hun kennis? Hoe nemen gemeenten hun natuurlijke partners mee in deze transitie? Op welke manier spelen organisaties hierop in en hoe kunnen zij tijdig hun belangen op lokaal niveau behartigen? Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op deze vragen.

Datum: 4 februari 2014 van 09.00 – 11.00 uur met ontbijt

Thema 2: Borging kwaliteit van de Wmo
Door de decentralisatie van zorgtaken verandert het lokale zorgveld. Gemeenten en zorgverzekeraars, regionale samenwerkingsverbanden, Wmo-inkoopkantoren en zorgaanbieders worden belangrijke spelers. Deze bijeenkomst staat in het teken van de vraag hoe de kwaliteit van en toegang tot zorg geborgd kan blijven? Op welke manier zorgen gemeenten ervoor dat zij kwaliteit inkopen? Hoe kunnen organisaties kwaliteit waarborgen in het aanbod van zorg?

Datum: 11 februari 2014 van 12.00 – 14.00 uur met lunch

Thema 3: De bekostigingssystematiek van de Wmo en de rol van zorgverzekeraars vs. gemeenten
Een belangrijk onderdeel van deze transitie is de verandering van de bekostigingssystematiek. Tijdens deze bijeenkomst zullen de kansen, valkuilen en mogelijkheden voor financiering binnen de nieuwe Wmo belicht worden. Op welke manier beheersen gemeenten de risico’s en hoe wordt de democratische controle ingericht? Hoe kunnen organisaties hun belangen in het nieuwe financieringsstelsel integreren?
In de nieuwe bekostigingssystematiek wordt de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars belangrijk. Hoe speel je als organisatie in op deze samenwerking, hoe bouw je samenwerkingsverbanden op en hoe onderhoud je deze? Op welke manier borg je dat jouw belangen door gemeenten en zorgverzekeraars geborgd worden?

Datum: 13 februari 2014 van 16.00 – 20.00 uur met buffet en borrel