Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

PA-academie | Training Zorgleveranciers als sterke schakel in optimale zorg

PA-academie, Benoordenhoutseweg 88, 2596 BD, Den Haag, Den Haag
174 Algemeen, Reed Business / Zorgvisie, Zorgvisie Academy

Details evenement

27 maart 2014
09:00 uur
PA-academie, Benoordenhoutseweg 88, 2596 BD, Den Haag, Den Haag
PA-academie
info@pa-academie.nl
070-3242765
750 ex btw, incl. lunch

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat aan de vooravond van grote veranderingen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De transitie brengt niet alleen veel vragen, maar ook uitdagingen en kansen met zich mee. Juist voor zorgleveranciers! Meer dan ooit wordt van hen verwacht dat zij zich actief positioneren als partner van de gemeente en tegelijkertijd een aantrekkelijk aanbod doen in zorg. Aantrekkelijk in kwaliteit van zorg, in prijs van zorg en beschikbaarheid van zorg.

Training

Speciaal voor zorgleveranciers biedt de PA-academie een training van twee dagdelen gericht op  gemeenten en de Wmo. Wat verwachten gemeenten? Wat is de beste vorm van dialoog? Hoe werken lokale lobby’s? En wat is het juiste moment om hierop aan te haken, oftewel wat is het tijdspad het komend jaar? Wat is de impact van de lokale verkiezingen op 19 maart a.s.? De PA-academie praat u bij. Met een gevarieerd programma geven we u inzicht in hoe gemeentelijke processen werken, welke taal/argumenten nodig zijn, wat de beste manier van benaderen is, etc.

Opzet

De ochtend wordt benut om gericht in te gaan op de lokale beleids- en politieke processen en de wijze waarop u uw belangen het beste kunt positioneren. Aan de hand van een presentatie krijgt u inzicht hoe lokale beleidsprocessen lopen. Vanzelfsprekend kunt u vooraf vraagstukken aangeven die voor u relevant zijn; deze worden actief meegenomen in het programma.

Deze ochtend wordt verzorgd door Karen van de Einden en Marielle van Oort.
Karen is senior public affairs adviseur en heeft zich verdiept de
afgelopen jaren in de zorg en Wmo. Zij is bij verschillende intensieve
lobbytrajecten betrokken en heeft daarmee een brede ervaring. Marielle van Oort is oprichter van de PA-academie en kan bouwen op bijna 20 jaar ervaring in het public-affairs vak. 

De middag wordt ingevuld met sprekers uit het veld. Denk daarbij aan 
belangen-vertegenwoordigers vanuit de zorg, wethouders, beleidsmedewerkers, etc. De invulling van deze middag zal op basis van de eerder geïnventariseerde behoeften en vraagstukken nader worden ingevuld.

Doelgroep

Aan deze training worden met name zorgleveranciers uitgenodigd deel te nemen. Per training ontvangen wij maximaal 15 deelnemers. Door te kiezen voor een kleine groep, borgen we de mogelijkheid tot interactie met voldoende ruimte voor uw input gedurende de dag.

Data

De eerste training staat gepland op 27 maart. Wanneer deze training vol is, volgen er meerdere data.

Datum en tijd

27 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur