Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Jaarvergadering 2014 - 'Ethiek en Gezondheidsrecht'

EYE Filmtheater , Amsterdam
326 Algemeen

Details evenement

25 april 2014
10:15 uur
EYE Filmtheater , Amsterdam
Vereniging voor Gezondheidsrecht
€ 45 voor niet-leden / € 25 voor leden van de VGR

De Vereniging voor Gezondheidsrecht organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor leden van de vereniging en andere belangstellenden. In het voorjaar is dat de jaarvergadering. Deze bestaat uit een huishoudelijk gedeelte, waarin ook (afwisselend) een voor­zitters­rede wordt uitgesproken of de Henk Leenenlezing, en een thema­gedeelte. Tijdens het themagedeelte wordt in het openbaar een preadvies verdedigd, waarin een of meer door het bestuur van de vereniging aan te zoeken auteurs, een belang­wekkend gezond­heidsrechtelijk thema bespreken.

Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een  najaarsver­ga­de­ring waar een actueel thema op het snijvlak van ge­zond­heidszorg en recht wordt ingeleid door een of meer sprekers. Daarna wordt uitgebreid gelegenheid geboden voor discussie met de zaal.