Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Dwangtoepassingen in de psychiatrie - Belangrijke veranderingen voor de praktijk

De Reehorst, Ede
337 Algemeen

Details evenement

21 mei 2014
08:45 uur
De Reehorst, Ede
Onderzoekscentrum ESPRi, Parnassia groep/Bavo Europoort, Altrecht Aventurijn en Stichting Sympopna
info@sympopna.nl
06 83191953
€ 295,-

Dwangtoepassingen zijn soms onvermijdelijk
 wanneer het op andere manieren niet lukt om schade
 te voorkomen. We doen dit ambulant in de vorm 
van voorwaardelijke machtigingen, en klinisch door middel van dwangopname, medicamenteuze dwangbehandeling
en en soms ook separatie. In de nabije toekomst gaat waarschijnlijk de nieuwe Wet Verplichte GGz van kracht en dit heeft grote consequenties voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe maatregelen als zorgmachtiging, zorgkaart en crisismaatregel worden geïntroduceerd. De familie krijgt een belangrijkere rol tijdens de zorgmachtiging en er komen meer taken te liggen bij de geneesheer-directeur. Het gevaarscriterium wordt vervangen door het bredere schadecriterium. Ambulante dwang zou meer moeten worden toegepast. De multidisciplinaire richtlijn ‘Dwang en drang’ die momenteel in de maak is, moet ons helpen bij het adequaat uitvoeren van de dwangtoepassingen. Maar wat weten we uit onderzoek en vanuit andere landen over deze praktijken? Zijn er aanwijzingen dat
 de voorgestelde maatregelen werkzaam zijn? Kunnen
 we lering trekken uit goede praktijken en hoe kunnen
 we dwang op acute gesloten opnameafdelingen zo veel mogelijk voorkomen? Is er een plaats voor risicotaxatie in de algemene psychiatrie?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het plenaire ochtendprogramma en de verschillende workshops in de middag. Het congres is bedoeld voor zowel ambulant als klinisch werkende professionals in GGz-volwassenen, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg, de kinder- & jeugdpsychiatrie en de ouderenpsychiatrie die in hun werk worden geconfronteerd met de toepassing van dwang- en drangmaatregelen.

Voor het volledige programma en de inschrijfmodule: 

http://www.sympopna.nl/ddp.html