Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Begroten voor zorgmanagers en medisch managers

t/m 02-09-2014 - Oudlaan 4, Utrecht
155 Algemeen

Details evenement

28 augustus - 02 september 2014
16:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
525

Ziekenhuizen staan voor het opstellen van de begroting. De keuzes die u maakt zijn bepalend voor koers en resultaten in 2015. Van u wordt verwacht inzicht te hebben in de realisatie van afgelopen jaren, om deze door te kunnen vertalen naar een opbrengsten- en kostenbegroting voor 2015. In toenemende mate is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het duo ‘zorgmanager en medisch manager’. Een gelijk referentiekader en kennisniveau is hierbij essentieel.  Het Casemix Kompas  voorziet u van de noodzakelijke informatie om uw begroting te onderbouwen.

Welke kennis en informatie heeft u nodig voor een adequate begroting? Hoe vertaalt u dit naar een reële begroting en bijpassende formatieplanning?

Q-Academy en Casemix bieden u een training aan, die praktisch en interactief van aard is. De training is specifiek afgestemd op afdelingsmanagers, zorgmanagers en medisch managers in ziekenhuizen, waarbij we werken met het Casemix Kompas. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met praktijkcases en de bijbehorende informatie uit het Casemix Kompas . Tevens kunt u eigen situaties inbrengen.

Na afloop van de training:
- Heeft u een stevige theoretische basis in de begrotingscyclus.
- Heeft u inzicht in opbrengsten en kosten en kunt u financiële overzichten lezen en interpreteren.
- Weet u hoe u de voor u relevante onderdelen van het begrotingsproces moet beoordelen en bent u voorbereid op de planning & controlcyclus.
- Kunt u gezamenlijk met uw zorg- of medisch manager een adequate kosten en opbrengstenbegroting opstellen.
- Kunt u een formatieplanning opstellen.
- Kunt u relevante stuurinformatie vinden in het Casemix Kompas, analyseren en gebruiken als onderbouwing voor uw begroting.
- Bent u als zorgmanager en medisch manager (mede op basis van financiële overzichten) een goede gesprekspartner voor uw afdeling planning & control.

Investering: komt u als duo uit uw ziekenhuis, dan betaalt u € 500,- per persoon.