Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Continuïteit van zorg voor prematuren; dat doe je natuurlijk samen

ReeHorst, Ede
365 Algemeen

Details evenement

26 september 2014
09:30 uur
ReeHorst, Ede
SCEM
scem@scem.nl
0345-576642
209,-, bij vroegboeken en betalen 189,-. Leden AJN, NVK, V&VN Kinderverpleegkunde en VOC 10,- korting pp Team van minstens 3 verschillende disciplines binnen de prematurenzorg dat zich tegelijkertijd inschrijft: € 20,- p.p.

Twee weten meer dan één; daarmee vertellen wij u niets nieuws. En toch is het niet zo eenvoudig om hiernaar te handelen in de praktijk. Neem nu het onderwerp van dit symposium: (na)zorg voor prematuren. Voor professionals is er een duidelijke scheidslijn tussen intramurale (curatieve) zorg vanuit het ziekenhuis en extramurale (preventieve) zorg door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Maar voor het kind en zijn ouders is dat minder logisch: zorg is en blijft nodig als het kind vanuit het ziekenhuis naar huis gaat.  De overgang van het ene naar het andere vakgebied zou vanuit de visie van de ouders dus naadloos moeten zijn, maar dat is momenteel niet zo, en het kan zeker beter. Dit was de aanleiding voor de richtlijn die nu op tafel ligt. De

echte uitdaging is nu deze richtlijn ook daadwerkelijk te implementeren.

De nieuwe JGZ-richtlijn ‘Te vroeg en/of small for gestational age geboren kinderen’ is eind 2013 gepubliceerd. Deze richtlijn betreft de continuïteit van prematurenzorg. Daarom hebben kinderartsen/neonatologen en professionals in de JGZ deze richtlijn samen gemaakt. Ook andere professionals in die zorg en ouders van prematuren  hebben meegewerkt. Inmiddels is een begin gemaakt met het implementeren binnen de jeugdgezondheidszorg.

Dit alles biedt een uitstekende basis om gezamenlijk een ongewenst zorghiaat te vullen. Daarom dagen wij u uit: durft u plaats te nemen in de carrousel over gedeelde zorg en samenwerking? Durft u bruggen te slaan voor ketenzorg? Ons symposium biedt hiervoor een vruchtbare voedingsbodem. In de workshops is niet alleen aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, maar ook voor het opzetten van samenwerkingsverbanden. Misschien kunt u zelf wel een mooi voorbeeld aandragen van ketenzorg in uw regio, en zo uw kennis delen met anderen die nog niet zo ver zijn.

Vrijwel alle lezingen en workshops worden door  partners uit de ketenzorg verzorgd, om het belang van samenwerking te onderstrepen.

Wij nodigen  jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen uit om samen met kinderartsen en kinderverpleegkundigen uit hun regio te komen; een team waarin minimaal 3 van deze professionals vertegenwoordigd zijn binnen de prematurenzorg uit een regio krijgt korting op de toegangsprijs. Ook alle andere partners in de ketenzorg zijn van harte uitgenodigd!