Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Inzicht in de financieringsstromen in de zorg

Algemene Rekenkamer, Grootboekzaal, Den Haag
1022 Algemeen

Details evenement

10 september 2014
08:30 uur
Algemene Rekenkamer, Grootboekzaal, Den Haag
PA-academie
info@pa-academie.nl
070 32 42 765
50,-- excl. btw, incl. ontbijt

Door een opeenstapeling van systeemwijzigingen en maatregelen die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afgelopen jaren heeft doorgevoerd maken de financieringsstromen in de zorg ingewikkeld. Zelfs voor insiders. Volgend jaar verandert er nog meer omdat de huidige regelingen AWBZ en Wmo grote veranderingen ondergaan. De wijzigingen in de financieringsstromen maken het juíst interpreteren van de begroting van het ministerie van VWS lastig.

Bent u als belangenbehartiger voldoende bekend met de financieringsstromen in de zorg, wat dit betekent voor uw organisatie? Weet u hoe u hier invloed op kunt uitoefenen? De PA-academie nodigt u uit om op 10 september 2014 van 08.30 uur tot 10.30 uur bij de themabijeenkomst Inzicht in de financieringsstromen in de zorg hierover met specialisten van gedachten te wisselen.

Specialisten
Tijdens deze bijeenkomst geven specialisten uit het zorgdomein u inzicht in de hoofdlijnen van de financiering en de bekostiging van de zorg. Specifieke aandacht wordt besteed aan de curatieve zorg en de hervorming van de langdurige zorg, die in 2015 ingaat. De specialisten aan tafel zijn:

- Barbara Goezinne, onderzoeksdirecteur zorg bij de Algemene Rekenkamer
- Jan Donders, programmamanager financiën aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
- Robbert Smet, senior adviseur public affairs bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
- Een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per e-mail: aanmelden@pa-academie.nl. Vermeld s.v.p. de naam van de themabijeenkomst.
 
Vragen
Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op 070 32 42 765. U kunt ook een e-mail sturen: info@pa-academie.nl