Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

DOT voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH-artsen

Utrecht, Oudlaan 4
381 Algemeen

Details evenement

20 januari 2015
09:30 uur
Utrecht, Oudlaan 4
Q-Academy
026-3830565
540

Vanaf 2012 is DOT ingevoerd en registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van DOT zijn en blijven groot! Door veranderende regelgeving zijn per 2015 belemmeringen voor taakherschikking in de ziekenhuiszorg weggenomen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de te registreren zorgactiviteiten en de poortfunctie. Waar zitten de knelpunten? Hoe zorgt u dat uw registratie juist, volledig en tijdig is?

Om te zorgen voor een juiste registratie vanaf januari 2015, de risico’s van DOT te beheersen en alle kansen te benutten, verdient een aantal onderwerpen extra aandacht:

- Veranderende wet- en regelgeving in het kader van taakherschikking.

- Volledige, tijdige en juiste bronregistratie op de verschillende afdelingen (polikliniek, OK, functieafdelingen) voor een correcte declaratie.
- Verwijsregistratie.
- Bekostiging combineren met zorginhoud (bijvoorbeeld zorgpaden) voor een (kosten)efficiënt zorgproces.
- Het ontwikkelen van (prospectieve) stuurinformatie om in control te blijven en tijdig bij te kunnen sturen.

Hoe speelt u optimaal in op de DOT-systematiek?

Q-Academy organiseert de training DOT voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH-artsen. Bovenstaande en andere onderwerpen komen aan de orde. Deze training geeft u de juiste kennis en handvatten om vanaf 1 januari op een juiste, correcte en tijdige wijze te registreren en zo het werken met DOT voor uw organisatie tot een succes te maken!

Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: http://www.qacademy.nl/training/dot-voor-verpleegkundig-specialisten-physician-assistants-en-seh-artsen-1.html