Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Kwaliteit en Organisatie van CVA-zorg

Aristo Utrecht, Utrecht
156 Algemeen

Details evenement

14 oktober 2015
10:00 uur
Aristo Utrecht, Utrecht
Leids Congres Bureau
071-5148203
€ 370 met kortingsmogelijkheden

Gemiddeld worden rond  41.000 mensen per jaar getroffen door een CVA en dat aantal neemt langzaam toe. Daarnaast staat een beroerte hoog op de lijst van oorzaken van invaliditeit. Gelukkig is sinds de toepassing van trombolyse de zorg voor CVA-patiënten enorm vooruit gegaan. Er wordt nog steeds veel gedaan om de kwaliteit van de CVA-zorg te  verhogen. De hevige discussie rond het concentreren van de acute zorg speelt hierbij een grote rol. Hoe kunnen we met elkaar de kwaliteit naar een nog hoger niveau bewegen? Goede informatieoverdracht, samenwerking met de eerste lijn en e-health zijn daarbij belangrijke factoren.

Op deze landelijke bijeenkomst over de kwaliteit en organisatie van de CVA-zorg komen al deze aspecten aan bod en wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken en wat u zelf, samen met uw ketenpartners, kunt bijdragen.

Doelgroep
Alle zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor CVA-patiënten, hun management, directies van zorginstellingen, zorgverzekeraars en andere gerelateerde (ondersteunende en wetenschappelijke) organisaties.