Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Wils(on)bekwaamheid bij Dementie

De Observant, Amersfoort
342 Algemeen

Details evenement

07 oktober 2015
10:00 uur
De Observant, Amersfoort
Leids Congres Bureau
071-5148203
340

Achtergrond
Professionals in de psychogeriatrie hebben dagelijks te maken met vraagstukken rond de wilsbekwaamheid van hun cliënten. Wilsbekwaamheid dient per (type) beslissing beoordeeld te worden en er is geen algemeen aanvaarde test of richtlijn voor het vaststellen van wilsbekwaamheid.

Wanneer is een cliënt (deels) wilsonbekwaam en hoe vertaal je dat naar de praktijk? Wie neemt in dat geval de beslissingen over zorg, ondersteuning en financiën? Hoe kun je vertegenwoordigers ondersteunen, en hoe ga je om met weerstand of meningsverschillen? Hoe sluiten we zoveel mogelijk aan bij de capaciteiten van mensen?

Juridische, ethische, maar ook emotionele en persoonlijke factoren van wilsbekwaamheid worden besproken en er is ruimte voor inbreng van uw eigen casuïstiek.

Doelgroep (NB maximaal 80 deelnemers!)
Geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en psychogeriatrische zorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

Accreditatie is toegekend door
Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN cluster 1 en 2)
voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten: 4 accreditatiepunten

Het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 4
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 4
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 4
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 4
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 4