Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Zorgdebat 'Krimpende budgetten? Goede Zorg!

Amsterdam ArenA, Amsterdam
618 Algemeen

Details evenement

05 oktober 2015
12:00 uur
Amsterdam ArenA, Amsterdam
0102340401
Gratis

De zorgsector is in beweging ten gevolge van stelselherzieningen, de introductie van marktwerking in de care en de veranderende eisen en wensen van bewoners en cliënten. Enerzijds zijn veel regelingen erop gericht mensen langer zelfstandig te laten thuis wonen, anderzijds dient de zorg betaalbaar te zijn en te blijven terwijl de budgetten daarvoor krimpen. Deze uitgangspunten vragen om nieuwe vormen van organiseren en financieren. Daarom wordt ingezet op mantelzorg en het vergroten van de efficiëntie binnen bedrijven. De inzet van technologie in de vorm van zorg op afstand en domotica kan helpen om deze doelstellingen te realiseren.

Onder leiding van Roderik van Grieken, Directeur van het Nederlands Debat Instituut, gaat u met elkaar en de sprekers de dialoog aan omtrent deze ontwikkelingen om inzicht te verkrijgen hoe uw organisatie daarop kunt inspelen:

Keynote spreker Lucien Engelen is founding Director van het REshape & Innovation Center. In het REshape center wordt onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met de toepassing van nieuwe technologieën om zo in te spelen op de stijgende zorgkosten, een toenemende zorgvraag en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Lucien vertelt wat innovaties in de zorg kunnen betekenen voor de zorgaanbieder en de cliënt. Daarnaast zet hij uiteen hoe samenwerking tussen de cure en de care kan bijdragen aan het vergroten van efficiëntie binnen de zorgsector.

Titiaan Zwart is co-founder van Mantelaar. Door de terugtredende beweging van de overheid op het gebied van de zorg wordt de druk op en de vraag naar mantelzorgers vergroot. Mantelaar is opgericht om de ontstane leemte op te vullen. Dit doet zij door geneeskundestudenten te koppelen aan hulpbehoevende ouderen. Op deze manier wordt de mantelzorger ontlast en geniet de cliënt de zorg en aandacht die hij of zij verdient. Titiaan zal tijdens zijn presentatie ingaan op de vraag hoe en waarom Mantelaar in een omgeving waarin sprake is van krimpende budgetten de cliënt toch tegen een lage prijs zo optimaal mogelijk van dienst kan zijn, waarbij hij zijn visie op de financiering van de zorg uiteen zet.

Walter Bastiaenssens is Concernmanager ICT bij zorgorganisatie Omring. Omring introduceerde in 2013 beeldzorg om zorg op afstand te kunnen bieden aan haar cliënten. Tijdens zijn presentatie vertelt hij onder meer over de effecten van de inzet van beeldzorg op de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële positie van de zorgorganisatie. Daarnaast geeft hij een inkijk in de nieuwe toepassingen die Omring ontwikkelt om de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, waarbij de betaalbaarheid van de zorg en het welzijn van de cliënt uitgangspunt zijn.

U kunt zich aanmelden door op de volgende link te klikken: http://www.flevum.nl/nl/agenda/2015/10/05/ziggo-zorgdebat-krimpende-budgetten-goede-zorg