Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Nationaal Preventie Debat - Infectieziekten

Kontakt der Kontinenten , Soesterberg
237 Algemeen

Details evenement

26 november 2015
13:00 uur
Kontakt der Kontinenten , Soesterberg
Blomberg Society
073-684 25 25
195

Over de (meer)waarde van preventie voor gezondheid en maatschappij...

Tijdens het Nationaal Preventie Debat 2015 staan o.a. de actualiteiten en ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van antibiotica, het vergroten van de gezondheidswinst door de inzet van nieuwe vaccins en betere hygiëne met name in zorg- woon- en verpleeginstellingen centraal. Dit vraagt om slimme netwerken van relevante spelers, een heldere taakverdeling, informatie en verbinding van wetenschap aan beleid en praktijk.

We blikken terug op het verleden om zo de toekomst verder te kunnen bouwen. Welke uitdagingen staan op ons netvlies en hoe geven we hier binnen de diverse thema’s invulling aan? Wat zijn de volgende stappen om het preventiebeleid verder te verstevigen om zo de gezondheidswinst te vergroten en de zorgkosten te verlagen? In tafeldiscussies zoeken we daarna verdieping in onder meer de verbinding tussen cure, care en thuis, gezondheidswinst door betere hygiëne en vaccinatie, demografische verschuiving & vaccinatie bij preventie, antibioticaresistentie One Health, ketensamenwerking in preventie en bestrijding en iSamenleving. 

Aan het eind van de middag formuleren we concrete handreikingen, waarmee u in uw eigen organisatie en netwerken aan de slag kunnen. En we besluiten het debat door de uitkomsten te verbinden met de politiek en hen handvatten te geven voor de (inter)nationale Publieke Gezondheid Agenda. 


Hèt ontmoetingsplatform voor de infectieziektebestrijding

Wetenschappers, publiek bestuurders, beleidsmakers en (zorg)professionals op het gebied van infectieziekten komen op 26 november 2015 in Soesterberg bij elkaar op hèt ontmoetingsplatform voor de infectieziektebestrijding: het jaarlijkse Nationaal Preventie Debat – Infectieziekten. Zij gaan er aan de slag met het leggen van de noodzakelijke verbindingen, in een interactieve en inspirerende setting met inleidingen, dialoog en debat over de hele breedte van de infectieziektebestrijding. Wilt u ook niet ontbreken? De bijeenkomst heeft een zeer interactief karakter en daarom is het aantal plaatsen beperkt. Bovendien zorgen we voor een evenwichtige spreiding tussen beslissers vanuit overheid, wetenschap en uitvoeringsinstanties. Verzeker u van een plaats en meld u nu direct aan!