Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Protective Intelligence

Amsterdam
245 Algemeen

Details evenement

06 november 2015
09:00 uur
Amsterdam
International Management Forum (IMF)
info@imf-online.com
+31 (0)40 246 02 20
€2.980,- (ex. BTW)

Proactief beveiligen van uw organisatie door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld

Protective Intelligence – succesfactoren achter de methode
De Protective Intelligence methodiek is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het proactief beschermen van High Value Targets door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Protective Intelligence is het proces van het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen voor uw organisatie. Met Protective Intelligence kunt u actuele dreigingen inventariseren uit kwalitatieve (trend) analyses, intelligence samenwerking, Red Teaming en gerichte OSINT-analyses.

Protective Intelligence – informatie is de sleutel in security
Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methodes. De methodes en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol zijn staan dan ook aan de basis van de Protective Intelligence methodiek. Proactieve security is alleen mogelijk met actuele kennis over de modus operandi van de potentiële tegenstander.

Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om potentiële tegenstanders te inventariseren maar ook om hun motivatie en capaciteiten in kaart te brengen. Om in deze informatiebehoefte te voorzien leert Protective Intelligence u om een belangen-, dreigings-, en weerstandsanalyse te maken. De combinatie van deze uitkomsten levert u een waardevolle risico analyse op.

Uit onderzoek blijkt dat heel weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen van hun organisatie. Veel security managers vinden het moeilijk om (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare historische data en (trend)analyses. Protective Intelligence helpt u hierbij!

Protective Intelligence – doel van de training
Deze Protective Intelligence training leidt op voor het diploma Protective Intelligence dat kan worden behaald na het succesvol afronden van het Protective Intelligence theorie examen. Na de training bent u in staat om vanuit een gestructureerd proces en een geborgde methode een actueel dreigingsassessment te maken van de voor uw organisatie relevante (be)dreigingen, zodat u met de opgedane kennis uw beveiligingsprocessen effectiever kunt inrichten.

Protective Intelligence – voor wie is de training waardevol?
De Protective Intelligence training is bijzonder waardevol voor personen die zich bezighouden met het verkrijgen van inlichtingen en het opstellen van dreigingsassessments in de publieke en private sector, zoals:

- Security managers en beveiligingsadviseurs
-Beleidsambtenaren die zich bezighouden met beveiligingsvraagstukken
- Analisten en (business) intelligence professionals
- Bedrijfsrechercheurs
- Beveiligingsorganisaties
- Medewerkers van politie en justitie
- Medewerkers van het Ministerie van Defensie
- Bijzondere opsporingsdiensten
- Adviseurs op het gebied van risk en security