Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

De dokter en de wet

Fort Voordorp, Groenekan (Utrecht)
185 Algemeen

Details evenement

10 december 2015
09:30 uur
Fort Voordorp, Groenekan (Utrecht)
SCEM
isolleveld@scem.nl
0345-576642
229

"Het recht en het zorglandschap veranderen”

Het gezondheidsrecht vormt het kader van rechten en plichten van arts en patiënt, met als hoofddoel de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Uw patiënt kan geconfronteerd worden met zorggerelateerde schade, meestal als gevolg van een onbedoelde gebeurtenis.

Het achterwege blijven van openheid over de toedracht en van oprecht medeleven, kan er mede toe leiden dat u ter verantwoording wordt geroepen in een
gerechtelijke procedure. Vooral in het tuchtrecht wordt de kwaliteit van zorg getoetst; een civiele procedure wordt meestal gestart als men behoefte heeft aan compensatie voor geleden schade. De Tuchtcolleges voor de Gezondheidzorg en het College van Medisch Toezicht, het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn hierbij belangrijke spelers. Zij lijken steeds vaker op te treden als mogelijk niet
gehandeld is zoals van een bekwaam arts mag worden verwacht. Regelmatig verschijnen interessante, soms zelfs opzienbarende, voorbeelden van hun uitspraken
en ingrijpen in vakbladen en lekenpers. Het recht en het zorglandschap veranderen. In de nabije toekomst van netwerkzorg met integrale bekostiging wordt het moeilijker te begrijpen hoe de rechtsverhoudingen zijn en waar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen. Bent u hier goed van op de hoogte? Hoe werken de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en wat is de kwaliteit van hun werk?
Hoe is het om daar als arts te staan, als verweerder tegen een klacht? En is het u wel altijd duidelijk aan welke norm u moet voldoen om dat te voorkomen? Wat
mag u verwachten als u optreedt als deskundige in een gerechtelijke procedure? Hoe houdt de Inspectie voor de gezondheidszorg reactief en preventief toezicht op
de veiligheid en kwaliteit van zorg? En welke rol ziet het Openbaar Ministerie voor zichzelf bij vermeende zorggerelateerde schade en normovertreding door de arts?

In een actueel programma met voordrachten door experts en interactieve casuïstiekbesprekingen komen deze en andere vragen aan de orde. Het symposium is
bedoeld voor zowel artsen als juristen.