Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking

NH, Amersfoort
129 Algemeen

Details evenement

09 december 2015
09:30 uur
NH, Amersfoort
Medilex
a.dewolff@medilex.nl
0306933887
€ 395,- excl. btw

Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra zorg en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met ziekte, het naderende levenseinde, verlies en rouw. Door hun beperking kunnen zij zich niet altijd goed uiten en is het lastig om te begrijpen wat de dood betekent.

Hoe maakt u het levenseinde bespreekbaar? Welke rol speelt u bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde? En hoe ondersteunt u uw cliënt bij het afscheid nemen van een dierbare of bewoner?

Bied mensen met een verstandelijke beperking goede ondersteuning in de laatste levensfase en bij het verwerken van verlies!

Dagvoorzitter Jolien van der Kooij, werkzaam in de uitvaartbranche, en andere deskundige sprekers zoals Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten en hospice-arts, gaan tijdens de studiedag onder meer in op de volgende onderwerpen:
-Het signaleren en behandelen van pijn
-Ethische dilemma’s in de palliatieve fase
-Communiceren over het levenseinde op verschillende niveaus
-Rituelen, symbolen en materialen rond afscheid nemen en het verwerken van verlies