Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Zelfonderzoeken

PwC Amsterdam, Amsterdam
167 Algemeen

Details evenement

14 december 2015
09:00 uur
PwC Amsterdam, Amsterdam
the Academy (PwC)
0887928670
495

Grip op correct declareren
Graag nodigen wij u uit voor de training ‘Zelfonderzoeken 2015’. In deze training leert u hoe om te gaan met de zelfonderzoeken naar de registratie in de curatieve gezondheidszorg en hoe dit structureel in te bedden in uw bedrijfsvoering. U wordt wegwijs in de inhoud en het proces van de zelfonderzoeken. U leert de eisen die zorgverzekeraars en NZa stellen aan uw organisatie, structureel te borgen in uw organisatie. Ook leert u wat de rol van de zorgaanbieder, de accountant en de zorgverzekeraar is en blikken we vooruit richting de structurele inbedding in Horizontaal Toezicht over Correct Declareren.

Tijdens de training wordt ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden waar tegenaan gelopen wordt bij de uitvoering van de zelfonderzoeken. Wij geven u de handvatten om succesvol en efficiënt de zelfonderzoeken te kunnen uitvoeren.

De training gaat onder meer in op:
Het zelfonderzoek 2015: aanleiding, doel en proces:Hoe richt u het in?
Wat is de rol van de accountant?
Hoe komt u tot structurele waarborgen en krijgt u de organisatie hier in mee?
De rol van tooling in het zelfonderzoek en controles daarop door derden;
Wat betekent horizontaal toezicht over correct declareren, hoe willen zorgverzekeraars hier mee omgaan en wat betekent het voor uw organisatie?

Voor wie?
Deze training is bestemd voor interne controle-functionarissen, hoofden zorgadministratie en controllers en finance managers.

Trainers
Arjen Hakbijl, partner in de gezondheidzorggroep van PwC en lid van de NBA/Coziek en zijn collega’s zijn uw trainers. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van zelfonderzoeken bij zorginstellingen en zijn betrokken bij overleg hierover met toolingsleveranciers, de NZa en zorgverzekeraars.