Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Alleen de hoofdzaken 2015 cure & care

Slot Zeist, Zeist
565 Algemeen

Details evenement

12 februari 2015
09:30 uur
Slot Zeist, Zeist
Medilex
info@medilex.nl
0306933887
345,-

Met de invoering van de integrale tarieven en de overheveling van AWBZ-zorg naar de WMO, Wlz en Zvw staan er begin 2015 grote veranderingen op stapel. Maar ook thema's als zorginkoop en contractering en toezicht op zorginstellingen blijven onverminderd van belang.

Tijdens het jaarlijkse Medilex-congres 'Alleen de hoofdzaken' wordt u op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de care en cure.

Aan bod komen onderwerpen als:

De hervormingen in de langdurige zorg
- Toezicht op zorginstellingen - speerpunten van de IGZ voor 2015, onderzoek naar zorgfraude en andere relevante ontwikkelingen
- Bekostiging medisch specialistische zorg
- Zorginkoop en contractering
- De stand van zaken rondom andere actuele ontwikkelingen

Dit jaar kunt u er weer voor kiezen om alleen de voor u relevante onderdelen bij te wonen: het programma is onderverdeeld in een ochtendsessie speciaal voor de care, een plenaire sessie voor de care én cure en een middagsessie voor de cure.