Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Landelijk Congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg

De Werelt, Lunteren
531 Algemeen

Details evenement

02 februari 2015
09:00 uur
De Werelt, Lunteren
StudieArena
info@studiearena.nl
035-5394005
340 (excl BTW)

Landelijk Congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg
Inspelen op het wetsvoorstel Zorg en Dwang

Vrijheidsbeperkingen komen meer voor dan nodig is in de zorg, vaak om vallen of verdwalen te voorkomen. Maar ieder mens wil vrij zijn om te gaan en staan waar hij wil en zo lang mogelijk zijn eigen keuzes kunnen maken. Voor de meeste mensen voelt het dan ook als een straf als die vrijheid wordt afgenomen. En als dat toch gebeurt, kan dit leiden tot verdriet, boosheid, angst en moeilijk gedrag. Er zijn vaak minder ingrijpende alternatieven beschikbaar dan de maatregelen die nu frequent worden toegepast.

De wet Zorg en Dwang, die als uitgangspunt heeft dat er zo weinig mogelijk vrijheidsbeperking wordt toegepast, laat nog op zich wachten. Er zijn echter voldoende handvatten om als instelling en professional nu al aan de slag te gaan. Wat zijn nu precies vrijheidsbeperkende maatregelen en welke alternatieven zijn er? Hoe voorkomt u überhaupt situaties die om vrijheidsbeperking vragen? Welke ondersteuning van collega hulpverleners en familie heeft u hierbij nodig? Wat is er nodig om zowel binnen het beleid, als op de werkvloer meer aandacht te krijgen voor zorg in vrijheid en daarmee het welzijn van de cliënten?

Deze vragen staan centraal tijdens het Landelijk Congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena i.s.m. de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg, het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Innovatiekring Dementie (IDé), Vilans en Zorginnovatiebureau DAZ. Het congres vindt plaats op 2 februari 2015 in De Werelt in Lunteren.

In het programma delen organisaties die voorop lopen in het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder VillaKeizersKroon, MeanderGroep Zuid Limburg, Azora en Orbis Medisch Centrum, hun praktijkervaringen.

U kunt uw eigen programma samenstellen uit 23 inspirerende sessies in verschillende werkvormen. Dit congres is bedoeld voor zowel beleidsmakers en managers alsook voor professionals uit de langdurende zorg.

Zie voor meer informatie http://www.studiearena.nl/congresagenda/89/landelijk_congres_vrijheidsbeperkende_maatregelen_en_onvrijwillige_zorg