Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Nieuwe Woon-zorgconcepten

NH, Amersfoort
346 Algemeen

Details evenement

03 maart 2015
10:00 uur
NH, Amersfoort
Leids Congres Bureau
071-5148203
355

De afname van de indicatie intramuraal verblijf heeft gevolgen voor het bestaande zorgvastgoed en op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar wonen en zorg. Zorginstellingen, corporaties en lokale partijen buigen zich over de effecten van de extramuralisering, het benutten van nieuwe mogelijkheden en het creëren van innovatieve oplossingen. Dit begint met inzicht in de kenmerken, omvang en wensen van de verschillende doelgroepen en in de rol die je zelf als aanbieder of facilitator speelt

Deze bijeenkomst gaat in op verschillende vragen die spelen rond de extramuralisering en bespreekt scenario’s, creatieve oplossingen en nieuwe concepten

Doelgroep
Bestuurders, directie en management van zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten, zorgverzekeraars, adviesbureaus en overige geïnteresseerden