Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop Omgaan met klachten in de Zorg

MFA De Poorten, Tilburg
350 Algemeen

Details evenement

10 maart 2015
13:30 uur
MFA De Poorten, Tilburg
Netwerk Cliëntenraden Zorg
info@ncz.nl
0651222505
€ 50,- NCZ-leden € 70,- niet-leden

Cliëntenraad en Klachten:
De nieuwe wet klachten en kwaliteit (actuele ontwikkelingen)
De basis:
Het is de verwachting dat het wetsvoorstel WKKGZ (Wet Kwaliteit en Klachten Gezondheidzorg) in 2015 wordt aangenomen door de Eerste Kamer. Dit houdt in dat er veranderingen zullen zijn in de afhandeling van klachten. De rol van de klachtenfunctionaris wordt groter. Klachtencommissies zijn niet meer verplicht. Welke kansen biedt dit voor cliëntenraden? Hoe kunnen klachtenfunctionarissen, patiëntencontactpersonen, klachtenbemiddelaars en cliëntenraden elkaar versterken?
In de workshop zal worden behandeld:
- de belangrijkste veranderingen uit de WKKGZ
- betekenis voor de instelling
- betekenis en kansen voor de cliënten en voor de cliëntenraad
- rolverdeling en contact tussen klachtenfunctionaris en cliëntenraad
- actuele trends in professioneel klachtenmanagement
Voor wie:
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.
Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van een medezeggenschapsraden, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg.
Uw trainer:
Ellen Wierda: Ellen werkt aan Advies en Ontwikkeling voor Quasir B.V. www.quasir.nl
Resultaat:
Aan het eind van de workshop bent u op de hoogte van de veranderingen die de WKKGZ met zich meebrengt ten aanzien van het omgaan met klachten in de zorg. U bent geïnspireerd over ‘de kracht van de klacht.’

Zie hier: http://ncz.nl/evenement/workshop-clientenraad-en-klachten/