Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

AO/IC-audits

Oudlaan 4, Utrecht
166 Algemeen

Details evenement

16 april 2015
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
540

Correct registreren en declareren is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Dit heeft tot gevolg dat de AO/IC een steeds belangrijkere rol krijgt! Zowel de processen, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s), als de interne controle moeten goed zijn ingericht. Voor de interne controle is alleen een steekproef niet (meer) genoeg. Procescontroles worden steeds belangrijker. Immers, als het proces goed loopt, is de uitkomst waarschijnlijk ook juist.

In de kwaliteitszorg kennen we sinds lange tijd al interne auditgesprekken. Als onafhankelijke partij beoordeel je of de processen goed verlopen en worden uitgevoerd zoals afgesproken. Op basis van deze interne audits kan de verbetercyclus, ofwel de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check en Act) worden doorlopen. Q-Consult is van mening dat het beoordelen van processen door middel van interne auditgesprekken ook binnen de Interne Controle (IC) een rol kan spelen. Namelijk als onafhankelijke partij kan een IC-er bij uitstek beoordelen of het proces loopt volgens afspraak en waar knelpunten met betrekking tot de registratie zitten.

Q-Academy organiseert de training AO/IC-audits. U leert hoe u als auditor een dergelijk auditgesprek opbouwt en hoe u de audit kan inzetten om processen kritisch te beoordelen. U krijgt diverse tips om knelpunten aan te pakken.

Daarnaast biedt Q-Academy de training “Werken als AO- en IC-medewerker” aan. In deze functiegerichte training staan de administratieve organisatie, interne controlefunctie en interne controlemiddelen centraal.

Na afloop van deze training:
Weet u wat procesgericht auditen is.
Weet u hoe dit in relatie tot de AO en IC ingezet kan worden.
Kent u de specifieke aandachtspunten voor auditen met betrekking tot registratie en facturatie.
Kunt u specifieke auditvaardigheden toepassen in relatie tot deze audits.

Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: http://www.qacademy.nl/training/aoic-audits/pagina/5.html