Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Jonge mensen met dementie: in beweging

Congrescentrum ReeHorst, Ede
384 Algemeen

Details evenement

17 april 2015
09:30 uur
Congrescentrum ReeHorst, Ede
Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd
030-7512487
Tot en met 13 maart 2015 € 210, -, na 13 maart € 225,- . Instellingen die zijn aangesloten bij het Kenniscentrum betalen tot en met 13 maart € 199,-, daarna € 225,-.

In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen op jonge leeftijd aan een vorm van dementie. Bij deze mensen begint het ziekteproces al ver voor hun 65e jaar. Jonge mensen met dementie vragen om zorg en zorgvoorzieningen die passen bij hun levensfase. Hun zorgbehoefte verschilt wezenlijk van die van ouderen met dementie. Tijdens dit congres staat het thema beweging centraal, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
– de gevolgen van de transitie van AWBZ naar WMO
– de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken
– hoe ziet goede zorg voor jonge mensen met dementie er eigenlijk uit?
– het belang van een multidisciplinaire aanpak bij complex probleemgedrag
– het sociotherapeutisch leefmilieu
– zorgen voor fysieke en mentale weerbaarheid
– omgaan met intimiteit
– de zin en onzin van bewegen
– juridische zaken en arbeidsproblematiek
– de stand van zaken in Vlaanderen
– de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun gezinsleden
– frontotemporale dementie
– het SPANkrachtpakket: zinvolle activiteiten
Tijdens het congres gaat de film Mijn kind heeft dementie in première! Een dubbelportret van twee jonge mannen die ruim vóór hun dertigste dementie kregen. Roy (nu 29) heeft frontotemporale dementie, Roan (nu 32) de ziekte van Alzheimer. Wat betekent dit voor henzelf en voor de mensen om hen heen? En hoe gaat de hulpverlening in Nederland hier mee om?