Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Masterclass Bouwplannen Ziekenhuizen

Patiëntenfederatie NPCF, Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht. , Utrecht
250 Algemeen

Details evenement

09 april 2015
13:00 uur
Patiëntenfederatie NPCF, Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht. , Utrecht
Netwerk Cliëntenraden Zorg
info@ncz.nl
0651222505
€ 125,00

Masterclass:

Ziekenhuizen en Bouwplannen
De basis:
De veranderingen in de ziekenhuissectorzijn de laatste jaren groot geweest. Ondanks de wens om de simpele ziekenhuiszorg via spreiding zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen gaf de praktijk vaak een ander beeld te zien. Zelfstandige ziekenhuizen vielen om of moesten hun functie danig aanpassen. Concentratie van zorg was daarbij regelmatig aan de orde. Vaak ging dat laatste ook gepaard met een fusie.
Wat duidelijk is, is dat de concentratie binnen de ziekenhuissector de komende tijd zal toenemen. Dat zal betekenen dat niet ieder ziekenhuis meer over alle gebruikelijke voorzieningen (bijvoorbeeld een verlosafdeling, een kinderafdeling of een SEH) zal beschikken. Het is echter de vraag of dit ook daadwerkelijk gecompenseerd wordt door de minder complexe zorg dichter bij de bevolking te brengen.
Dit zal een belangrijk onderwerp van gesprek gaan worden tussen de besturen van zorginstellingen en de cliëntenraden. De concentratie zal immers leiden tot een belangrijke wijziging in de organisatie en/of werkzaamheden. En mogelijkerwijze ook resulteren in een ingrijpende verbouwing van de huisvesting. Dit zijn onderwerpen waarbij de cliëntenraden volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een belangrijke rol vervullen.
Het is vaak lastig voor cliëntenraden om over dit soort technische zaken een standpunt in te nemen omdat de kennis hierover veelal niet in ruime mate voorhanden is en rede en emotie vaak door elkaar lopen.
Het nCZB zal in een masterclass uitgebreid op de ontwikkelingen in de ziekenhuisstructuur ingaan en daarbij ook aandacht besteden aan zaken als bouw en fusie en de positie van verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en medisch specialisten.

Voor wie:
De masterclass is bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners. Ook klachtenfunctionarissen, ondernemingsraden, verplegend personeel, medisch specialisten, managers, bestuurders en toezichthouders in de zorg kunnen deelnemen aan de masterclass. Tijdens de masterclass zal er gezorgd worden voor een goede interactie tussen de diverse deelnemers.

Uw trainers:
• Theo Staats: adviseur ontwerpen en bouwen van zorgvastgoed.
• Leo Mimpen: adviseur strategisch beleid, planmatige en financiële aspecten van zorghuisvestingsvraagstukken.
Beiden adviseurs bij: nCZB is een consultancybureau dat bestaat uit medewerkers die decennialang ervaring hebben met de ontwikkelingen in de structuur van de ziekenhuiswereld in het algemeen en de ziekenhuisbouw in het bijzonder. Voor een Europees Netwerk, waar ze lid van zijn, hebben ze recent een presentatie gehouden over welke scenario’s in Nederland de komende tijd denkbaar zijn.
www.nczb.nl

Datum/tijdstip:
9 april 2015 van 13.00 – 16.00 uur. Om 12.30 uur staat de koffie klaar!

Locatie workshop:
Patiëntenfederatie NPCF, Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht. www.npcf.nl

Prijs:
€ 100,- voor NCZ-leden en € 125,- voor niet-leden.

Inschrijven:
U kunt zich aanmelden via onze website of door een mail o.v.v. ‘masterclass bouw ziekenhuizen’ met uw naam, de naam van de organisatie en het factuuradres te sturen naar: info@ncz.nl

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505