Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Masterclass De medezeggenschap van cliënten: wat gaat er veranderen?

Patiëntenfederatie NPCF, Utrecht
270 Algemeen

Details evenement

28 april 2015
13:00 uur
Patiëntenfederatie NPCF, Utrecht
Netwerk Cliëntenraden Zorg
info@ncz.nl
0651222505
€ 125,- NCZ-leden € 150,- niet-leden

NCZ biedt samen met NPCF en iBMG Masterclasses voor Cliëntenraden
Gezien de vele, complexe veranderingen die zich momenteel in de gezondheidszorg voltrekken biedt het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam een een reeks masterclasses aan. De masterclasses zijn bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen, Cliëntenraad Ondersteuners maar ook voor klachtenfunctionarissen, Ondernemingsraden, verplegend personeel, medisch specialisten, managers, bestuurders en toezichthouders in de zorg.

Tijdens de masterclasses zullen gerenommeerde docenten van het iBMG telkens één actueel beleidsthema behandelen waarbij ook uit wordt gegaan van het cliënten perspectief. Deelnemers krijgen hierdoor meer kennis van de huidige veranderingen in de zorg. Dit zal cliëntenraden in staat stellen om cliënten medezeggenschap beter in te vullen. Belangrijk voor cliënten medezeggenschap is o.a. de interne communicatie van een cliëntenraad met de verschillende geledingen in het ziekenhuis c.q. de zorginstelling. Tijdens de masterclasses kan een goede interactie ontstaan tussen de diverse deelnemers.

De prijs van één masterclass is € 125,- voor NCZ-leden
en € 150,- voor niet-leden. Per reeks van vier masterclasses: € 450,- voor
NCZ-leden en € 550,- voor niet-leden.

Masterclass 1:
Datum: dinsdag 24 februari van 13.00 – 16.00 uur
Onderwerp: Gereguleerde concurrentie in de zorg: hoe & waarom?
• Hoofdlijnen Nederlandse curatieve zorgstelsel
• Evaluatie zorgstelsel: wat werkt wel & wat (nog) niet?
• Knelpunten voor patiënten
Docent: Prof. dr. Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering.

Masterclass 2:
Datum: dinsdag 31 maart van 13.00 – 16.00 uur
Onderwerp: De toekomst van de langdurige zorg: kansen & risico’s.
• Nieuwe taakverdeling zorgverzekeraars en gemeenten
• Kansen & risico’s van de hervorming van de langdurige zorg
• Rol van cliënten en hun vertegenwoordigers
Docent: Prof. dr. Erik Schut, hoogleraar gezondheidseconomie.

Masterclass 3:
Datum: dinsdag 28 april van 13.00 – 16.00 uur
Onderwerp: De medezeggenschap van cliënten: wat gaat er veranderen?
•Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
• Wet goed bestuur in de zorg
• Welke veranderingen staan op stapel?
Docent: Prof. mr. dr. drs. Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg.

Masterclass 4:
Datum: dinsdag 9 juni van 13.00 – 16.00 uur
Onderwerp: Fusies in de gezondheidszorg: is groter altijd beter?
• Toezicht Autoriteit Consument & Markt (ACM)
• Zorgspecifieke fusietoets door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
• Rol van cliëntenraden en patiëntenorganisaties
Docent: Mr. Dr. Edith Loozen, universitair docent mededingingstoezicht in
de zorg.

Voor uitgebreide informatie over de masterclasses, de docenten, patiëntenfederatie NPCF, iBMG en NCZ: http://ncz.nl/ncz-biedt-samen-met-npcf-en-ibmg-masterclasses-voor-clientenraden/