Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Bow Tie

Oudlaan 4, Utrecht
420 Algemeen

Details evenement

19 mei 2015
13:15 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
235

De Bow Tie-methode is geschikt om risico’s zowel vooraf als achteraf (op basis van een voorgevallen incident) te analyseren. Met deze methode kunt u oorzaken van een incident achterhalen en de gevolgen en barrières ervan bepalen. Bow Tie onderscheidt zich van andere methodieken doordat er een thema centraal staat in plaats van een proces. In deze training leert u hoe u de Bow Tie toepast aan de hand van een voorbeeldincident uit uw eigen praktijk.

De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats. Daarnaast kunt u eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

Aan bod komt:
Doel en toegevoegde waarde van de Bow Tie.
Stappen van de Bow Tie.
Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen.
Uitvoeren van de Bow Tie:
- Hoe inventariseert u de belangrijkste risicofactoren en welke beheersmaatregelen kunt u hiervoor bedenken?
- Hoe bepaalt u de gevolgen van een incident?
- Hoe stelt u (herstel)maatregelen op om de consequenties van een kritische gebeurtenis te beperken en/of te beheersen?

Na afloop van de training bent u in staat de Bow Tie toe te passen in uw organisatie.