Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Leiderschapsrepertoir voor verpleegkundig specialisten en physician assistants

OZW-gebouw Amsterdam, Boelelaan 1109, Amsterdam
147 Algemeen

Details evenement

27 mei 2015
13:00 uur
OZW-gebouw Amsterdam, Boelelaan 1109, Amsterdam
Inholland Academy
06-21115484
€125,-

Verpleegkundig specialisten en physician assistants staan op dit moment voor grote uitdagingen. Bij het streven naar de beste kwaliteit van zorg, een hoge medewerkerstevredenheid en maximale effectiviteit zijn een sterk leiderschapsrepertoir en goed management van wezenlijk belang. Dit geldt met name voor professionals die zelfstandig opereren in een sleutelpositie tussen care, cure en coördinatie.

Hoe goed is uw leiderschapsrepertoir ontwikkeld? Zijn de beïnvloedingsstrategieën die u toepast effectief, of kunt u hierin enige ondersteuning gebruiken? De post-hbo masterclass Leiderschapsrepertoir voor verpleegkundig specialisten en physician assistants helpt u in één middag in de juiste richting.

Programma/onderdelen
Tijdens de masterclass Leiderschapsrepertoir voor verpleegkundig specialisten en physician assistants ligt een groot accent op bewustwording. Hoe beïnvloedt uw eigen professioneel handelen uw dagelijkse praktijk? Welke rol vervult u bewust of onbewust? Welke handelingsstrategieën past u toe? En hoe effectief zijn deze?

U leert onder andere:

wat het belang is van uw leiderschapsrepertoir als verpleegkundig specialist of physician assistant
hoe u uw leiderschapsrepertoir kunt versterken en effectueren
hoe uw leiderschapsrepertoir en rolontwikkeling bijdragen aan een betere patiëntenzorg en patiëntveiligheid binnen uw organisatie
welke beïnvloedingsstrategieën u kunt toepassen en in hoeverre deze effectief of juist contra-productief zijn
In deze masterclass wordt niet alleen aandacht besteed aan theorie, maar zult u ook uw eigen handelingsstrategieën leren kennen. Dit gebeurt in spelvariant tijdens een gaming-sessie.