Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

11e landelijk congres Spoedzorg

Aristo Amsterdam, Amsterdam
296 Algemeen

Details evenement

23 juni 2015
09:30 uur
Aristo Amsterdam, Amsterdam
Leids Congres Bureau
071-5148203
370 euro. Op dit tarief zijn verschillende kortingsregelingen van toepassing

LANDELIJK CONGRES 'SPOEDZORG'
23 juni 2015 - Aristo Amsterdam

Achtergrond
De laatste jaren is er zowel op landelijk als op lokaal niveau veel gepraat over de herinrichting van de spoedzorg. Een delicaat proces, waarbij niet over één nacht ijs wordt gegaan. Verschillende partijen hebben zich onder de regie van Zorginstituut Nederland gebogen over nieuwe kwaliteitsnormen voor Complexe Spoedzorg. Hoe zien deze normen er uit? En wat is een mogelijk scenario voor de herinrichting van de basisspoedzorg? Tijdens deze studiedag brengen sprekers u op de hoogte van de laatste stand van zaken en hoort u wat dit betekent voor de spoedzorg binnen uw regio en organisatie. Ook is er aandacht voor kwetsbare ouderen in de spoedzorgketen. Het programma biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Doelgroep
Management, professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers bij huisartsenposten, ziekenhuizen, ambulancevoorzieningen, zorgverzekeraars en overige organisaties betrokken bij spoedzorg.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor medisch specialisten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Bel ons of kijk op onze website voor informatie over toekenning van punten.