Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Laat u talent vervliegen of ver vliegen? Talent Management in de Zorg

Burgers' Zoo, Arnhem
760 Algemeen

Details evenement

25 juni 2015
12:30 uur
Burgers' Zoo, Arnhem
Lee Hecht Harrison
roland.pot@lhh.nl
040-2368925
0

Herkent u zich ook in die lastige spagaat? Enerzijds uw focus op kostenreductie en -efficiëntie in de bedrijfsvoering. Het meer moeten met minder middelen. En anderzijds de uitdaging om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en te (ver)binden aan uw organisatie? Waarschijnlijk voor u, als directielid / (HR) Manager niets nieuws…

Hoe kunt u deze uitdagingen het hoofd bieden? Hoe zorgt u dat uw medewerkers daadwerkelijk hun talenten inzetten en uw organisatie dusdanig is bemenst, dat snel en effectief kan worden ingespeeld op steeds sneller gaande marktontwikkelingen. Want immers, juist in de zorg, zijn het de mensen die uiteindelijk het verschil maken.
Talentmanagement kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

LHH organiseert daarom, exclusief voor de zorg, dit kennisdelingsevent. Om met elkaar uit te wisselen op welke wijze talentmanagement kan worden ingezet en wat dit oplevert voor uw organisatie. Daarbij bieden wij een mix van wetenschappelijke inzichten, praktijkcasuïstiek en concrete handvatten, zodat u na deze dag direct met talentontwikkeling binnen uw organisatie aan de slag kunt.

Laat u door ons inspireren op 25 juni!

Maak uw wereld groter. Gebruik uw vleugels. En vlieg met ons mee!

PROGRAMMA:

12.30 uur Inloop
Een uitgebreide lunch staat voor u klaar.

13.00 uur Welkom
Marcel Beuker, dagvoorzitter, is als Talent Development Director, eindverantwoordelijk voor Talent Development binnen Lee Hecht Harrison in Nederland.

13.10 uur Educatie en ontwikkeling
- Burgers Zoo
Burgers’ Zoo houdt zijn dieren niet alleen om bezoekers een leuk dagje uit te geven. Zij willen ook dat gasten er iets van leren. De dieren vertegenwoordigen hierbij niet alleen hun wilde soortgenoten maar vormen ook de verbinding naar hun oorspronkelijke leefgebieden en de planten en dieren die daar in voorkomen. Niet achter tralies maar in onbegrensde ontplooiing.

13.40 uur Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis, Hoogleraar Strategisch Talentmanagement -Nyenrode
Lidewey van der Sluis zal vanuit economisch perspectief haar visie op toekomstige arbeidsrelaties schetsen. Hedendaagse dimensies van talentmanagement en leiderschap passeren de revue. U krijgt inzichten en handvatten aangereikt waarmee u uw HR-beleid kunt toetsen en aanscherpen.

14.20 uur Praktijkcase
Wij nemen u mee, vanuit praktijkervaring, in de reis van Talent Development en ontwikkelprogramma’s binnen organisaties. Hierbij krijgt u inzichten in alle overwegingen, barrières, uitdagingen en aandachtspunten die deze reis met zich meebrengt.

15.00 uur Pauze
Tijd om even heerlijk uit te waaien in het park van Burgers Zoo

15.30 uur Interactieve groepssessie
Voor de pauze heeft u alles gehoord over ontwikkelingen in de zorg. Specifiek gericht op het gebied van opleidingen en Talent Development. De mogelijkheden en onmogelijkheden. Tijd nu om hier in groepen uw gedachten over te laten gaan. Aan elkaar te ruiken en voelen en verbindingen te leggen. Wat is nu de toegevoegde waarde van opleidingen delen, verticale en horizontale mobiliteit. Hoe ziet u dat voor uw organisatie? En hoe kan Lee Hecht Harrison dit proces samen met u faciliteren en vorm geven.

17.00 uur Afsluiting
Met een eerste aanzet tot strategie en visie besluiten wij deze dag. Uiteraard verzorgen wij aansluitend nog een hapje en een drankje.