Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg

ACHMEA Congrescentrum Zeist, Zeist
836 Algemeen

Details evenement

30 september 2015
ACHMEA Congrescentrum Zeist, Zeist
Julius Centrum, UMC Utrecht
088 7569258
290

Verplaatst van 10 april naar 30 september 2015!!!

Congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg 2015,
congres over indicatiestelling en andere vormen van toegangsregulering voor de Wet Langdurige Zorg, De Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Recente ontwikkelingen in indicatiestelling binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet komen op dit congres aan bod. Meer specifiek, het gaat financiële toegang en indicatiestelling tot langdurige, intramurale zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen met multimorbiditeit. Dit congres is de opvolger van de succesrijke reeks congressen sinds 1995 over indicatiestelling in de AWBZ. Het is hét platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen met indicatiestelling. Wij beogen kennis aan te reiken die nog niet in overheidscirculaires en vakbladen bekend is geworden. Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en 2 rondes workshops. In workshops staat steeds de vraag centraal: wat doe ik met de kennis en ervaringen die op het congres boven tafel komt?

Zie verder: www.juliusacademy.nl