Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Masterclass 'Oriënteren op eHealth'

t/m 28-10-2015 - Hogeschool Inholland, OZW-gebouw, Boelelaan 1109, 1081 HV, Amsterdam
1381 Algemeen

Details evenement

03 september - 28 oktober 2015
15:15 uur
Hogeschool Inholland, OZW-gebouw, Boelelaan 1109, 1081 HV, Amsterdam
Hogeschool Inholland
rob.doms@inholland.nl
06 127 09 899
€500,-

Masterclass Oriënteren op eHealth: verken de mogelijkheden van eHealth! 

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor eHealth in te zetten om hun zorgprocessen te ondersteunen of om nieuwe zorgprocessen mogelijk te maken. Om eHealth tot een succes te maken is het van belang dat zorgorganisaties een goed begrip hebben van wat eHealth precies betekent en waarvoor het kan worden ingezet. Met deze masterclass Oriënteren op eHealth verkent u de wereld van eHealth, de verschillende eHealth toepassingen en de mogelijkheden hiervan voor uw organisatie.

Doelgroep
De masterclass Oriënteren op eHealth is bedoeld voor beleidsmakers, (senior-)zorgprofessionals en zorgprofessionals met een eigen praktijk die zich willen oriënteren als voorbereiding op eventuele concrete plannen om eHealth in de eigen organisatie in te zetten. Om toegelaten te worden tot de masterclass Oriënteren op eHealth dient u te beschikken over een hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding, kunt u worden toegelaten op basis van een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau. Ook wanneer u nog geen helder beeld hebt van de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie, kunt u deelnemen aan de masterclass.

Structuur/werkwijze
De masterclass bestaat uit 5 middagen die in september en oktober in Amsterdam worden verzorgd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving waarin u met uw medestudenten en docenten samenwerkt. Na elke bijeenkomst krijgt u een opdracht mee. Aan het einde van de masterclass hebt u hiermee een scan gemaakt waarin u de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie in kaart hebt gebracht.

Wat leert u tijdens de masterclass Oriënteren op eHealth?
U leert:

wat eHealth is en welke vormen er bestaan (incl. voorbeelden van best practices)
wat eHealth betekent voor de zorgsector in Nederland
wat de potentie is van eHealth voor uw organisatie
wat de zorginhoudelijke consequenties zijn van eHealth
wat de organisatorische consequenties zijn van eHealth
welke wet- en regelgeving van toepassing zijn op eHealth
waar u op moet letten bij de financiering van eHealth
Daarnaast verkent u de mogelijkheden van eHealth in uw eigen organisatie. Na het volgen van deze masterclass bent u op de hoogte van de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie en bent u in staat een visie te ontwikkelen voor de invoering van eHealth in uw organisatie. U hebt bovendien een scan gemaakt, waarin de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie in kaart zijn gebracht.

Resultaat en doorstroommogelijkheden
Na het succesvol afronden van de masterclass Oriënteren op eHealth, ontvangt u een post-bachelor certificaat. Wilt u na het volgen van deze masterclass concrete stappen zetten met het invoeren van eHealth in uw organisatie, dan kunt u aansluitend de masterclass Succesvol Implementeren van eHealth volgen. Deze masterclass leidt tot een concreet implementatieplan.
 
Het certificaat van de masterclass Oriënteren op eHealth kan gebruikt worden om vrijstelling aan te vragen voor het onderdeel ICT-ontwikkelingen in zorg en welzijn van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van Inholland. De masterclass is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) voor 10 PE-punten.