Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Studiedag GGZ in de Wijk, Ondersteunen van mensen met een psychiatrische aandoening

De Werelt, Lunteren
428 Algemeen

Details evenement

28 september 2015
09:00 uur
De Werelt, Lunteren
StudieArena
info@studiearena.nl
035-5394005
€330

De zorg voor 'verwarde mensen' in de wijk moet beter

De psychiatrie is volop in beweging. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met een psychiatrische aandoening nog niet voldoende is opgebouwd. Psychiatrische patiënten dreigen tussen wal en schip te vallen. Ongewenste gevolgen als verwaarlozing, verslavingsproblematiek, verwarde mensen en geweld op straat zijn aan de orde van de dag.

Aandacht voor psychiatrie in de wijk

Diverse instanties raken bij deze problematiek betrokken; gemeenten, politie, woningcorporaties, huisartsen, thuiszorgorganisaties, opvang- en dagactiviteitencentra. Ook wordt er een groter beroep gedaan op de informele zorg en de mantelzorg nu psychiatrische patiënten langer thuis blijven wonen, terwijl deze groep door jarenlange problematiek niet of nauwelijks een netwerk heeft. Wat vraagt dit van de betrokken professionals en instanties? Hoe krijg je de doelgroep in beeld, wat zijn goede benaderingsmethodieken, hoe zorg je voor adequate dagbesteding en ondersteuning vanuit de wijk?

Gelukkig gebeurt er al veel op dit gebied; naast onderzoek en speciale projecten zijn er diverse goede initiatieven opgestart. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, politie en woningcorporaties werken in de wijk steeds meer samen om de ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening te verbeteren. Deze ontwikkelingen staan centraal tijdens deze studiedag.

Vroegboekkorting tot 1 augustus 2015
Wil je verzekerd zijn van deelname? Schrijf je dan in voor 1 augustus en geniet een vroegboekkorting van € 45,-.