Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Studiedag Gerontopsychiatrie

De Werelt, Lunteren
323 Algemeen

Details evenement

28 september 2015
09:00 uur
De Werelt, Lunteren
StudieArena
info@studiearena.nl
035-5394005
€330

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met psychiatrische beperkingen verzorgd worden in een verpleeghuis. Terwijl deze groep voorheen vaak in een GGZ-instelling verbleef. Mensen die te maken hebben met chronisch psychiatrische of psychosociale aandoeningen zijn in veel gevallen de grip op hun leven kwijt. Dit is ingrijpend voor de persoon zelf, maar ook voor de partner, kinderen èn zorgverleners.

De ondersteuning van kwetsbare ouderen met een psychiatrische zorgvraag, vaak ook gecombineerd met andere ziektebeelden, maakt het werk voor de zorgverleners uitdagend en complex. Het vraagt een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Kennis over psychiatrische ziektebeelden is hierbij noodzakelijk. Tegelijkertijd is het belangrijk juist te kijken naar wat de cliënt nog wel kan en hoe hij of zij gestimuleerd kan worden.

Samenwerken zowel binnen het eigen team als multidisciplinair is essentieel om tot een goede eenduidige aanpak te komen. Kennis en ervaringen vanuit de GGZ sector kan hierbij ondersteunend zijn. Juist om deze complexe zorg als professional goed vol te kunnen houden.

Er zijn veel goede initiatieven, actuele onderzoeken en ontwikkelingen. Graag willen we die met u delen tijdens deze studiedag. U kunt uw eigen programma samenstellen door een keuze te maken uit 8 inspirerende sessies. De studiedag wordt afgesloten met een 'open space' discussie. In continue wisselende groepjes of 1 op 1 kunt u ervaringen uitwisselen met collega's van andere organisaties. Wat zijn uw eigen ervaringen die u graag wilt delen? Welke vragen spelen er op uw locatie of binnen uw woongroep? Waar loopt u tegen aan bij een specifieke cliënt?

Deze studiedag levert u veel kennis en inzichten op over hoe de zorg voor deze groep kwetsbare ouderen verbeterd kan worden.