Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Symposium Publieke Zorg

Idazaal via Prinsestraat 37, Den Haag
972 Algemeen

Details evenement

11 september 2015
14:00 uur
Idazaal via Prinsestraat 37, Den Haag
SP Tweede Kamer
zorg@sp.nl
Gratis

Het rommelt in de zorg. De macht van de zorgverzekeraars groeit, de bureaucratie neemt toe en de autonomie en beroepseer van de zorgprofessional staan onder druk. Concurrentie en marktdenken hebben een prominente rol gekregen in de zorg. Miljardenbezuinigingen en hogere eigen bijdragen bedreigen de toegang tot de zorg. En bijna 400 gemeenten zijn bezig het wiel uit te vinden in de Wmo2015 en de Jeugdzorg.  

Tegelijkertijd komen steeds meer mensen die werkzaam zijn in de zorg in opstand. Zij accepteren het niet langer dat ze de zeggenschap over de zorg hebben moeten afstaan aan de zorgverzekeraars. Zij accepteren het niet dat de patiënt niet meer centraal staat in het behandelproces. De SP vindt, net als deze professionals, dat het anders moet. Daarom organiseren wij een symposium over de zorg met als hoofdvraag: Hoe pakken we de zorg terug? 

Over dit vraagstuk zal onder andere worden gesproken door Jos de Blok (Buurtzorg), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer), Toosje Valkenburg (Het roer moet om), Peter van Zutphen (Wethouder in Heerlen), Marc Chavannes (politiek columnist NRC) en Hans-Martin Don (Directeur Leger des Heils Zuid-Nederland). Wij willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij dit symposium en met ons in gesprek te gaan over zeggenschap in de zorg.