Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Tijd voor vernieuwing!

NH Hotel, Amersfoort
559 Algemeen

Details evenement

24 september 2015
09:30 uur
NH Hotel, Amersfoort
Medilex
n.sibinga@medilex.nl
030-6933887
€ 395

Begrippen als prestatie-indicatoren, beheersbaarheid en inkooptrajecten komt u dagelijks tegen. Met dalende budgetten moeten gemeenten minimaal dezelfde kwaliteit van zorg en ondersteuning bieden. Kortom: vernieuwing binnen het sociaal domein is onontkoombaar.

Welke mogelijkheden zijn er voor innovatieve bekostiging binnen het sociaal domein? En hoe krijgt u zicht op de resultaten van zorg en ondersteuning?

Onder leiding van dagvoorzitter Yolanda de Koster (redacteur Binnenlands Bestuur) zullen deskundige sprekers ondermeer de volgende onderwerpen behandelen:

Vernieuwing stimuleren door innovatieve bekostiging – sturen op resultaat en populatiebekostiging
Hoe kan maatschappelijk resultaat meetbaar gemaakt worden?
Ervaringen van een aantal innovatieve gemeenten
Opdrachtgeverschap door gemeenten en cultuuromslag bij professionals

Leer in één dag de ins en outs over vernieuwende bekostiging, het monitoren van maatschappelijk resultaat en transformatie binnen het sociaal domein. Zie ook onze website.