Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Verkort traject Expert MSU voor Fysiotherapeuten

t/m 19-05-2016 - Hogeschool Inholland, Haarlem, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem
487 Algemeen

Details evenement

30 september 2015 - 19 mei 2016
12:00 uur
Hogeschool Inholland, Haarlem, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem
Hogeschool Inholland, Haarlem
06 1527 9617
€1325,-

Vergroot en ververs uw kennis van MSU als fysiotherapeut! 

Hebt u eerder de MSU-cursus bij Fysus gevolgd en maakt u momenteel in de dagelijkse praktijk veel gebruik van echografie? Zou u zich graag verder willen verdiepen en bekwamen in dit vakgebied? In dat geval is deze (verkorte) module Expert MSU voor fysiotherapeuten dé specialisatie voor u!

Voor de (verkorte) module Expert MSU voor fysiotherapeuten komen in het bijzonder (sport-)fysiotherapeuten, manueel therapeuten, huisartsen en sportartsen in aanmerking die maximaal 5 jaar geleden de MSU-cursus (van Rychard Geryszewski) bij Fysus hebben gevolgd. Indien dit niet het geval is, zal er gevraagd worden naar een portfolio, waarin wordt aangetoond dat u over het gewenste niveau beschikt. Dit wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Van u als cursist wordt verwacht dat u tijdens de module de mogelijkheid hebt om MSU-onderzoek uit te voeren.

Uniek in Nederland
Dit is de eerste module MSU voor fysiotherapeuten in Nederland die op masterniveau wordt aangeboden. De module is onderdeel van de door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding Medical Imaging. Tevens wordt accreditatie aangevraagd bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voor Algemeen- en Sportfysiotherapeut (140 punten).

Programma/onderdelen
Tijdens de (verkorte) module Expert MSU voor fysiotherapeuten komen de volgende onderwerpen aan bod:

herhalen van anatomie, fysiologie en pathologie
(praktische) echofysica en beeldoptimalisatie
beeldherkenning
praktijklessen MSU, herhaling en aanbod nieuwe stof
werken aan een logboek
Wat leert u tijdens de (verkorte) module expert MSU voor fysiotherapeuten?

Na het volgen van de module bent u in staat om:

systematisch MSU onderzoek uit te voeren
aan te geven waar en wanneer echografisch onderzoek relevant is om zo een correcte onderzoeksmethode te kiezen en te onderbouwen
het echografisch onderzoek te interpreteren op anatomie, afwijkend /pathologisch beeld en conclusies te trekken uit het echografisch onderzoek ter ondersteuning van het fysiotherapeutisch onderzoek
het verloop van de fysiotherapeutische behandeling te evalueren middels echografie

Resultaat

Na het succesvol afronden van de (verkorte) module Expert MSU voor fysiotherapeuten ontvangt u een master-deelcertificaat. Daarnaast is het mogelijk om u in te schrijven in het Europese kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten met echo-aantekening.