Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop cliënten medezeggenschap bij zelfsturend team

Hotel Gieling, Duiven
254 Algemeen

Details evenement

26 januari 2016
13:00 uur
Hotel Gieling, Duiven
NCZ
info@ncz.nl
0651222505
€ 90 voor leden / € 112,50 voor niet leden

Workshop cliënten medezeggenschap bij zelfsturend team

Werkt uw organisatie met zelfsturende, -organiserende of zelfstandige teams? (Of is daar sprake van of discussie over?)
• Kent U als Cliëntenraad de achterliggende visie hier van?
• Is het een doel op zich of een middel?
• En waar moet het dan een middel toe zijn?
• Hoe verloopt het proces van de teamontwikkeling in uw organisatie?
• Welke rol speelt u daarbij als Cliëntenraad?
• Weet u tot wie u zich voortaan moet wenden bij vragen?

Deze en uw andere vragen staan centraal in de workshop. Nadat we met elkaar het theoretisch concept van zelfsturing hebben doorgenomen, gaan we per fase van invoering daarvan uw ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken.... In de workshop is vooral tijd voor uitwisseling van ervaring en ideeën.

Voor wie:
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.
Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van medezeggenschapsraden, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg, andere belangstellenden.

Prijs:
€ 90,- voor NCZ-leden en € 112,50 voor niet-leden

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven via onze website of aanmelden door een mail o.v.v. ‘Workshop zelfsturend team’ met uw naam, de naam van de organisatie en het factuuradres te sturen naar: info@ncz.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505