Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop onderhandelen

De Poorten, Tilburg
129 Algemeen

Details evenement

26 januari 2016
13:00 uur
De Poorten, Tilburg
NCZ
info@ncz.nl
0651222505
€ 60 voor leden / € 75 voor niet leden

Eerste kennismaking met onderhandelen

In deze training is aandacht voor (in willekeurige volgorde):

Onderhandelingsstrategieën
Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen: belangen, machtsbalans, klimaat en flexibiliteit.
Strategisch onderhandelen
Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema’s die aan de orde komen zijn: inhoud en relatie, het belang van belangen en alternatieven.
Tactieken
Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo’n tactiek inzet.
Onderhandelen en een achterban
Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.
En uiteraard gaan we ook wat oefenen met begrippen en tactieken en natuurlijk met onderhandelen zelf.

Voor wie:
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.

Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van een medezeggenschapsraden, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg.

Uw trainer:
Hans van Dinteren

Resultaat:
Aan het eind van de workshop heeft u kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. U heeft een eerst keer geoefend met onderhandelen en u heeft mee zicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.

Datum/tijdstip:
26 januari van 13.00 – 15.00 uur

Locatie workshop:
MFA De Poorten, Hasseltstraat 194, 5046 LP Tilburg. www.contourdetwern.nl

Prijs:
€ 60,- voor NCZ-leden en € 75,- voor niet-leden

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven via deze website of aanmelden door een mail o.v.v. Workshop ‘onderhandelen’ met uw naam, de naam van de organisatie en het factuuradres te sturen naar: info@ncz.nl

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505