Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Auditen in zelfsturende teams

Oudlaan 4, Utrecht
113 Algemeen

Details evenement

11 oktober 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 440,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal.

De hervormingen in de langdurige zorg hebben ingrijpende gevolgen voor zorgorganisaties. Nieuwe wetgeving en financiers vragen dat we ‘meer met minder’ moeten doen, ofwel ‘anders met minder’. Veel zorgorganisaties spelen hierop in met een structuurverandering: werken in (een vorm van) zelfsturende teams. Deze aanpak heeft uiteraard ook impact op uw auditproces. Wat betekent het werken in zelfsturende teams voor uw interne audits? Hoe weet u of het team de juiste kwaliteit levert? In deze training leert u welke positie interne audits hebben in de nieuwe structuur en waar u rekening mee moet houden bij het opzetten van interne audits in zelfsturende teams. Uw visie op kwaliteit, op zelfsturing en op interne audits is leidend voor de keuzes die u maakt. Auditen in zelfsturende teams vraagt om een andere vorm van coördinatie. Wie spelen in de nieuwe situatie een rol en waar moet u op letten? De nieuwe insteek heeft onder andere invloed op de manier van voorbereiden, van rapporteren en van opvolgen. De scope van de auditgesprekken verandert en daarmee vraagt het ook wat anders van uw auditoren. Tijdens de training gaan we op al deze facetten in. De training biedt u enerzijds concrete handvatten en anderzijds inspiratie om dat wat u hoort, te vertalen naar uw eigen praktijk. Aan bod komt: - Het belang van visie op kwaliteit, op zelfsturing en op interne audits binnen uw organisatie voor het inrichten van uw nieuwe auditproces. - De invulling van het interne auditproces waarbij antwoord wordt gegeven op vragen als: ◦ Wie is wanneer en hoe betrokken? ◦ Hoe richt je je auditproces in? ◦ Hoe bepaal je de inhoud en scope van de auditgesprekken binnen teams? ◦ Hoe vindt opvolging en monitoring plaats? ◦ Wat vraagt auditen in zelfsturende teams van onze auditoren? - Als rode draad tijdens de training stelt u gedurende de dag uw eigen plan van aanpak in de vorm van een checklist op. Na afloop van de training: Heeft u verdiepende kennis en praktische handvatten om uw interne audits aan te passen naar de behoeften van de nieuwe organisatiestructuur. U weet welke stappen u moet zetten om het auditproces in te richten en ontvangt hiervoor een handige checklist. Daarnaast heeft u inzicht in welke auditvaardigheden worden gevraagd van uw auditoren.