Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

De Werelt, Lunteren
158 Algemeen

Details evenement

10 oktober 2016
09:30 uur
De Werelt, Lunteren
StudieArena
info@studiearena.nl
035-5394005
295

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen.

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de managers en beleidsmakers.

Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. Het programma biedt zowel voor zorgprofessionals als voor managers en beleidsmakers inzicht en kennis, waarbij de deelnemers vooral worden uitgedaagd om van elkaar te leren.