Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training Zorgadministratie van de toekomst (voor langdurige zorg en jeugdzorg)

t/m 13-10-2016 - Oudlaan 4, Utrecht
97 Algemeen

Details evenement

06 - 13 oktober 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 875,-

Ingrijpende veranderingen als de hervorming in de langdurige zorg en zelforganisatie zorgen ervoor dat het administratieve proces voor zorgaanbieders verandert. Van zorgadministrateurs wordt verwacht dat zij kennis hebben van verschillende wet- en regelgeving. Ook het principe zelforganisatie vraagt van de zorgadministratie de nodige aanpassingen. In deze nieuwe situatie heeft de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van de zorgadministrateur? De verschuiving in taken voor de zorgadministratie kan worden verdeeld in twee hoofdonderwerpen: registreren en adviseren. Wat betreft registratie verschuift een deel van het werk naar de teams zelf (COV check, accorderen) en anderzijds komt er juist werk bij door het verhoogde aantal contractafspraken met gemeenten en de verantwoordingstaken die daaruit voortvloeien. Wat betreft adviseren gaat de zorgadministrateur nu ook bepaalde afdelingen of personen proactief benaderen. Door samen te werken met de afdelingen zorgcontractering, financiën en ICT kan de zorgadministratie het primaire proces goed faciliteren en adviseren over registratie en relevante wijzigingen. Maar hoe doet u dit? Waar vindt u relevante informatie? Hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceert u dan? Hoe zorgt u ervoor dat men iets doet met uw advies? Q-Academy biedt in samenwerking met de NVMA een nieuwe training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit korte theorie gaat u aan de slag met oefeningen en casussen, waarbij de trainers garant staan voor een veilige leeromgeving. Tevens kunt u eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen. Na afloop van de training: ◦ Heeft u een gedegen basiskennis (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) voor uw functie. ◦ Weet u per wet waar mogelijke knelpunten in uw registratie zitten. ◦ Heeft u handvatten om registratieknelpunten op te lossen m.b.t. ICT, managementinformatie en/of proces. ◦ Weet u hoe u wijzigingen in wet- en regelgeving oppakt. ◦ Kunt u effectieve adviesgesprekken voeren. ◦ Bent u in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen. ◦ Kunt u op een constructieve wijze samenwerken met uw interne opdrachtgevers op diverse niveaus in de organisatie. Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers zorgadministratie in de V&V, GHZ en jeugdzorg.