Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Basiscursus ICD-10

Oudlaan 4, Utrecht
107 Algemeen

Details evenement

17 november 2016
09:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 275,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal.

Ziekenhuizen zijn sinds 2014 verplicht hoofd- en nevendiagnoses te coderen in ICD-10. Instellingen registreren ICD-10 tot nu toe meestal nog centraal, maar vanaf 1 juli 2015 is het verplicht om de ICD-10-code per subtraject aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS). Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om op termijn de ICD-10-diagnose op de nota voor de patiënt te vermelden en de ICD-10 te koppelen aan de bekostiging. Van groot belang dus dat de juiste ICD-10-code wordt geregistreerd. Wat moet u weten over ICD-10 om de gevolgen goed te kunnen overzien? Q-Academy organiseert de ‘Basiscursus ICD-10’. Deze cursus is primair bedoeld voor (nieuwe) medewerkers in ziekenhuizen die in hun functie te maken hebben met ICD-10. Deze cursus is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om de impact van ICD-10 op de ziekenhuisregistratie te kunnen overzien! Desgewenst kunt u eigen praktijksituaties inbrengen. Na afloop van de cursus: ◦ Heeft u kennis van ICD-10. ◦ Heeft u inzicht in de gevolgen van ICD-10 voor uw organisatie. ◦ Heeft u inzicht in de gevolgen van ICD-10 voor uw eigen werkzaamheden. ◦ Bent u op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving rondom ICD-10. ◦ Bent u in staat om de verbinding tussen DBC’s en ICD-10 te leggen en de gevolgen daarvan te overzien. Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in ziekenhuizen die op welke manier dan ook (bv. registreren, factureren of op een andere manier met DBC’s en/of diagnoseregistratie te maken hebben) in aanraking komen met ICD-10 en hier voor hun functie meer over moeten weten. Deze training is ook bedoeld voor functionarissen uit andere sectoren of branches (bv. zorgverzekeraars, toeleveranciers zorg), die meer willen weten over ICD-10 en de gevolgen voor ziekenhuizen.